02/07/2020

Fris tebe calu msoko dı gurube di mafya b’Södertelje

U tbocofroso qlimoyo di mditho d’Södertelje du Swed frısle tebe bhaq du grub dışme Södertelje netwerk, bu yawmo şatonoyo du qatlo da tıre ahunone Yahkub u Eddi dı qtiliwo bi şawtho d’Ronna.

 Ba tebano kmitawmır, msıkwo 17 ma hadome du netwerkano, elo hın menaye bıthır mıd mkamelın uhbuşyathe nafiqi elo 4 hrene msiki naqla hreto ma pwelıs di mditho.

 U froshızwo du swed u qlimoyo bu tebo dhule calu grub d’Södertelje netwerk mırle hın ma hadome du gurubano dı nafiqi mu hbuşyo msiki naqqa hreto bu thomo du hboso dımyodo d’zuze, u qale dkıtlın hıne bayn dıhdode, latne xıd meqım tıre gurube mqabıl dıhdode.

Bu tebano Svt komır fayıt 10 ışne calu qatlo datre ahunone Yahkub u Edi dı qtıliwo b’Ronna bi kahwe, bi sbuthathe u bethdino du Swed hkımwole 17 farsufe ma hadome du gurub du netwerk. Bıthır mıd hın mane mkamelın u hbuşyathe marfın elo msiki naqa hreto kmıthomi bu msoko d’zuze bi zoriye u sebwotho xıdani.

Bu zabno haroyo datre yarhani u tboco froso d’Södertelje mawdacle la qaroyeyde da Pwelıs msıklın hın ma hadome d’Södertelje netwerket, elo u mede dhiw msik 4 farsufe mane dkıtne hın mani dı nafiqi ma hbuşye.