13/09/2020

Ftiho dacwa bhaq farsufo Turkoyo dkıtyo bu Swed bu athro d’Turkiya

Me gabo hreno hadomo di mdabronutho du Mawtbo Maşılmono b’Malmö du Swed, maşkele cal mınyono d’barmothoye Swedoye dkıtne bu şerşo Turkoye, la pwelıs d’Turkiya.

 Ha ma farsufani ftiho dacwa bhaq dide b’Turkiya, cal dımhaqarle u rişqutno Turkoyo Recep Tayyip Erdoğan.

Agzome du rejim d’Turkiya, latne belhude mqabıl da bnaymothoye dıkhoyın bu athro, elo mqabıl da bnaymothoye dıkhoyın bi goluthoyoste. Turkiya dıkşufco a thume leşan dımjazyo a farsufe dkıtne saqıbloye du rişqutno, kımdawmoste ucdo ba gzomayda la bnaymothoye dkıtne bu Swed.

U tboco froso du Swed maglele, dıha ma hadome di mdabronutho du Mawtbo Maşılmono dkıtyo b’Malmö, maşkele cal 5 barmothoye Swedoye di mditho dkıtne bu şerşo Turkoye, la pwelıs d’Turkiya. Ha ma farsufaniste kmıthım dımhaqarle u rişqutno Turkoyo.

U farsufano dıkzoyıc cali ctidutho d’ruhe u di iqarthayde, kıtole ucdo ruhe wu fayış law kothıw mede mqabıl d’Turkiya u lıkmajre dmıjğıl lu tbocofroso du Swed. U farsufano mırle; Kcayşina bı athro demoqratoyo xıd u Swed, elo kızaycina dobina i hzaytaydan wu renyaydan mqabıl Turkiya u du rişonayda.

U fırşağno u adress u raqmo du telefon da farsufani, maslımi lu polis Turkoyo u bi netije ftiho dacwa mqabıl dıha menaye b’Turkiya, cal dıfrısle surotho du gahxo calu rişqutno Erdoğan. Bu yarho dıbqamuthayna, gdımşare u bethdino du farsufano dlatle niye dızze l’Turkiya umi zuctho, fayış kıtole ruhe.

U Mawtbo Maşılmono d’Malmö, ha ma 8 masığde dkito bu Swed u dkıtyo bu duyoqo di wazirutho di tawditho d’Turkiya-Diyanet u dıkmotele mcadronutho momunoyto mu athro du Swed. Hol ucdo, matile u Mawtbano hol milyon u falge dı krone mu Swed. Dothe u Mawtbano dmışreste, gıdşufci a zuzayde kule lu athro d’Turkiya.