18/05/2022

Hadomutho Swed u Fınland lu NATO

U Swed mqadamle talab ruşmoyo leşan i hadomuthayde bu Huyodo du NATO u Finland’ste mawdacla dkıtyo ucdo hadırto dımraçco. Bu zabno di wazırto di baroyutho du Swed mdela i tahwitho di muraçaca lu NATO, u parlamento d’Finland’ste adyawma gıdsoyım quwolo cali muraçacayde lu huyodo.

‘U nişo du Swed, dqodır cam-ubı awyutho can Finland, dmıştawtıfi lu NATO’yo u hathe dawse makthabzabnoyto’yo dıkmbaynina u darbano camhıdode’ a melani du malko du Swed hiwi, bu knuşyo dsim adyawma lu tbocofroso camu rişqutno d’Finland. İ sbuthathe di hadomutho du Swed u Finland lu NATO, kımdawmo dmaydo duktho rwıhto bu tbocofroso Emwothoyo.

Aydawma mdela i wazırto di baroyutho du Swed Ann-Linde i tahwitho di muraçaca di hadomuthathe bu NATO ubebzabno, u parlamento d’Finland’ste, sımle quwolo bi sbuthathe. İ wazırto Swedoyto mırla; İ muraçacathe-mede ğalabe rabo u yaquro’yo u kmıtyaqnina dhano u mede towo dkulle’yo lu Swed.

U Swed u Finland, gıdmaslımi i muraçacathe bcayni zabno. Elo camathe’ste athmıl mawdıc d’Turkiya, latla niye dım’aydo i muraçaca du Swed u tlıbla ma 2 athrawotho, dmarhıqi ruhaye mi PKK umi YPG. Camathe’ste u rişono Rusoyo m’akadle, dlıkmfaşqi u Swed u Finland xıd qento mqabıl d’Rusya.

Leşan u Swed i hadomutho bu NATO, zedqo folhoyo stratejikoyo’yo ubu şıkılano, kowele u Swed mşalutho calu garbyo d’Urifi, u leşan Urifi’ste-kaylo/balans di mşaynutho’yo. Bi hadomuthathe, gıdhowe 12 şuhlofe asasi u hın menaye’ste hani’ne; Bi hadomuthathe du Swed u Finland, gıdmihafdi a 2 athrawotho ma hayle dkıtne more d’zayne nukleer elo gıdmıtlıb’ste ma 2 athrawotho dhowın hadire lu snodo dan athrawotho hrene dkıtne hadome bu NATO.

NATO kibe dmarkıw foqudwotho bu Swed u Finland-belhude inaqla da 2 athrwotho dmaqbıli u medano. U Swed u Finland klozım dımqadmi beyn 200-500 folhe u falohe la şutose du NATO u dmitahwe butçe d’600 milyone krone i şato. İ gzırto du Swed-Gotland, Öresund uğer kıtte ulsoyutho lu NATO xıd tedbir mqabıl du qento du hçome d’Rusya, u calathe klozım u Swed dhowele hayle di mşaynutho bi gzırto.