08/09/2020

Hiw maqırhonutho cali sbutho di eqartho dı Diril

I sbutho di iqartho be Diril dımwayciwo bu şuroyo di şatathe hawyo sbutho dkımdawmo wu tboco froso dıkforıs tebe u mawdconwotho mşahılfe acla.

İ sfaryawmo d’Agos sımla maqıblonutho camu abro di İqartho abun qaşişo Ramzi Diril dmahkele du farsufo dkıtyo bi qritho dkıtyo u ahılathe mhadadwole i iqartho me meqım.

İsbuthathe dsımlan zabne yarixe tebe acla u mahwelan ahfuxye di İqartho, u cıl mıd meqım mşayewolan a şuwole en i iqartho ktıhmo u ahılathe dkıtyo bi qritho mıdwolan funoyo e u lo, elo ucdo bi maqıblonutho dsimo camu Kohno di citeydan i Kaldoyto Ramzi Diril kobe rımze du farsufo dkıtyo u ahılathe Apro Diril sımwole tahdide Hırmız u i mnohto şmuni Diril.

U kohno komır u farsufano ba ifadat dhule kito saqıbloyutho, ulo belhude hawxa ele lfuth i mawdconutho dhule u kohno Diril komır i mnohto di Emo mahkewolale d’Apro sımwole i iqartho tahdid u lo naqa hıdo elo zabnotho ğalabe.  U kohno komır ahna lı kımdaglina cal noşe elo kito tahwitho u ithbate b’İdothena du farsufano sımle iqartho tahdid.

İ celtho da tahdidani kuthyo mıd Apro ktohım Hırmız Diril bu mawto du abro dı qtılwo bi şato da 1993 bi sbuthathe kito u kohno kmagle calu qetro dkito bayn la tarte yaqrotho dkıtne ahıl dıhdode.

Bu dumyano i sbuthathe kmıgroşo lı qatro dkito bayn da tarte yaqrothani dkıtne me hıdo iqartho be Diril.