09/09/2020

Turkiya kıbco maslımo athto hfito lu İran dmıskowala bgawıd da thumeyda

A pwelıs Turkoye msıklın claymtho İranoyto dkıtyo hfito bu haqlo da zedqe di athto bu İran.

 İ claymthathe dkıtwola dawro rişoyo bu tuyobo dı taglitho mqabıl du hijab, kmıntır dı Turkiya dmadcırola ucdo lu athro du İran cıl mıdkito qento rabo dmıhkım acla bu qatlo bu icdam.

 Turkiya msıkla claymtho İranoyto dıkmidoco dkıtyo hfito bu haqlo da zedqe di athto bu İran. Ucdoste lfuth i sferyawmo d’Jerusalem Post, Turkiya kımtaybo i tahrazto du tedcirayda lu athro du İran, cıl mıdkito qento dmıhkomo bu qatlo bu icdam.

Maryam Şaricatdari dcımra 32 ışne, mahzamwola lu athro du Turkiya bıthır mdımsikowa b’Tahran i şato da 2018, cal dkıtwola dawro rişoyo bu tuyobo di taglitho mqabıl du hijab. Meryam bi maqırhonutho dhula lu tboco froso, mawdacla dılo celtho msiko ma pwelıs Turkoye, wucdo kmıntır dmitadcıro lu İran, u hawxa mdawamla “ıno u menyono hreno mnaqina debhe dılo celtho, u kıbci ucdo dımşadrilan lu İran”.

İctidutho dıknıtrola Maryam Şaricatdari, mıdla duktho rabtho ba hfuxye dmahwın bi dafo du Twiter, u hın hfite rfıdlın u tedcirayda, u makadlın dkito qento rabo cala hayayda b’gawıd du athro du İran.

Bebzabno, u huyodo athronoyo İranoyo di demoqratoyutho b’Amerika, bi maqırhonutho dıfrısle mırle “i hfito İranoyto bu haqlo da zedqe di athto wi galwoyto folitiqoyto Meryam Şaricatdari msiko mi şultonutho dı Turkiya, udothe dmitadcıro lu İran gıdmıhboşo, u balkiste dmisomo teşniqe udmıhkım acla bu icdam”.

U athro Maşılmono du İran kjobır a’neşe dluşi hijab dkımkase u rişo kule, u kul claymtho aw athto dıkmıhzoyo glitho kibe dmitahwela hbuşyo lışne yarixe.