24/11/2020

İ claymutho Suryoyto hfito kımcawno a galwoye da maşriyotho

İ claymutho Suryoyto hfıto di mditho d’Bağdede di daşto d’Ninwe, kmaltımo lbuşe du sathwo ma nabne du camaydan di daşto u di mditho d’Caynkawa, u kımfarqolın cala galwoye di maşritho d’Alxazer dkıtyo bi hiğmonutho d’Ninwe.

 U insiyativano dmabde bu taro du cedo du mawlodo, kıtle u nişo dbone geşro di hubo u du şlomo bayn da came mşahılfe di daşto d’Ninwe.

 Bu taro du insiyativ dmahıt ışme Krismess, grub dı clayme u claymotho Suryoye hfite mi mditho d’Bağdede di daşto d’Ninwe, kmaltımi lbuşe du sathwo ma nabne du camaydan d’Bağdede, d’Barıtle u d’Caynkawa, u bıthır kımfarqilın cala galwoye di maşritho d’Alxazer dkıtyo bi hiğmonutho d’Ninwe. U insiyativano mabdele bu şuroyo du yarhano bi qroyto dsimi ba dafe kenşoye du nawlo, dmitalım lbuşe du sathwo, u dmirozi b’gawıd d’kise u sanduqe laşan dhowın hadire lu feroqo.

Bıthır mıdşafıc zıd me10 yawme calu teltimo da lbuşe, radayto matcanto geşro di hubo u du şlomo nafiqo mi mditho d’Bağdede, u maftela fotha lafi maşritho d’Alxazer, u mfaraqla cala galwoye albuşe dkıtne matcıne egartho du msimonoyto şlomo.

A’lbuşe dımfarqi cala galwoye, baynothaye kito lbuşe da neşe b’cımre mşahılfe, lbuşe da gabre b’cımre mşahılfe cam msone, u lbuşe hrene da nacime.

İ claymutho Suryoyto d’Bağdede mabdela u insiyativano, bıthır mdıfsıqla i wazirutho di galwoyutho fusqono u kalısyotho. İ claymutho hfito du camaydan bi maqırhonutho dhula l’Yezidi 24 mırla “u insiyativano kıtle u nişo dmaqwe a timoyotho du şbuqyo, u d’bone geşre di hubo u di awyutho bayn da came d’Ninwe, dilonoyith cama came dişe. Ahnaste hawinawo zabno galwoye, u kıdcina mın casqwotho u qetre kıtlın agalwoye dilonoyith bu maşıqlano ducdo dıkşofıc ebe u Iraq. Mawxa abcina dımqadmina mede la galwoye bu taro di aykanoyutho casqo ducdo”.

Megabo hreno, Yasin Muhammad dkıtyo ha ma galwoye d’Mawsal, bi maqırhonutho dhule l’Yezidi 24, mqadamle atawdiyothayde lu camaydan calu insiyativano dkımgaşım i hubo wi ahonutho, u dıkmadıl calu cımqo da nesore dkito bayn da came d’Ninwe.

İ maşritho d’Alxazer mşatsowa bıthır mıdhawiwo golutho mkanaşto mi mditho d’Mawsal u hedora, bi netije da cuqobe du huroro d’Ninwe ma grube marıhbone dı Dacış i şato da 2016. İ maşrithathe ksaymo baytoyutho l’zıd me 6 alfo yaqrotho dkıtne ma fenyotho mşahılfe d’Ninwe.