25/05/2020

İ knuşto di mcadronutho di cito dkıtyo b’ulsono gımcadro a eqaryotho mşihoye b’Suriya

İ knuşto di mcadronutho di cito dkıtyo b’ulsono, mbayanla tahrazto şnizto di mcadronutho d’20 alfo u 550 yaqrotho Mşihoye b’Suriya.

 İ mcadronuthathe gıdmitahwiyo la yaqrotho Mşihoye d’Suriya, bnişo dmitahwelın mkono dmaydi tedbire mqabıl du kewo du virus d’Corona.

 U rişono di knuşto di mcadronutho di cito dkıtyo b’ulsono Thomas Heine Geldern, bi maqırhonutho dhule lu tboco froso cali mcadronuthathe mırle; Kull iqartho Mşihoyto b’Suriya Qatholiqoyto, Ortodoksoyto u Protestanoyto gıdqathlın naqla hıdo mcadronutho d’25 Euro, bnişo dmitahwelın aftho dşıqli muklone u sniqwotho hrene du tendifo, bnişo dsaymi u sutoro d’ruhaye mu kewo du virus d’Corona”.

Geldern mawdacle di mcadronuthathe kmahwiyo nacımto, elo kşuyo l’falgıd du ağro du mcaş yarhonoyo dıkmaydole i iqartho b’Suriya. Ube bzabno Geldern makadle i ulsoyutho dmıtyo i mcadronuthathe la yaqrotho Mşihoye meqım mıdmibarbız u virus d’Corona bu athro d’Suriya.

Lfuth i knuşto Vatikanoyto, i tahrazto da mcadrınwothani kmıtyo l’zıd m’500 alfo Euro, u gıdmitahwiyo l’ğalabe yaqrotho ba mdinotho dıshifi udıhzelın husrono bu qrobo, baynothaye 6 alfo u 190 yaqrotho b’Hlob, 7 alfo u 680 yaqrotho b’Hımıs, u hedor 400 yaqrotho ba mdinotho d’Qamışli u Hasake.

Cali sbutho di mcadronutho da Mşihoye d’Suriya, u mdabrono di knuşto u ferco d’İtalya Alessandro Monteduro mırle; Camgabe du tathir dıtrele u qrobo wa msomrişe awkith a tedbire, a Mşihoye d’Suriya adyawma kcayşi i casqutho dıkmiqadamlın xıd barmothoye b’darğo trayono, u hatheste cal di şultonutho latla haj menaye, ucal dıkmiqadamlın b’furşono ma falqe hrene d’Suriya”.

Monteduro mawdacleste d’ğalabe Mşihoye b’Suriya mvayaclın amulkonaththe wa fulhonaththe, mawxa i mcadronuthathe kmıhşowo falqo nacimo mi tahrazto da fulhone di mcadronutho dmahtola b’qamutha i knuşto di macdronutho di cito dkıtyo b’ulsono, bnişo dmiqadım mcadronutho la Mşihoye d’Suriya dıkloqunste u qento d’Corona.

Check Also

İ sictho du hulmono di mdabronutho yothoyto hula mawduconutho rwıhto calu kewo di Corona

Tmınyo farsufe mayithi mi celtho du virus d’Corona, u zıd me 500 hrene tafilın u kewo ba f…