04/12/2020

İ Kongre d’Fransa mawdela bi şaryutho du qlimo d’Nagorno Qarabax

Bıthır mi mawdiyonutho du Senato d’Fransa, ucdo i Kongre du athroste mawdela bi şaryutho du qlimo d’Nagorno Qarabax u bı qaşyutho krıhla a hjome da hayle folhoye d’Azerbaijan u d’Turkiya calan Armınoye u cala comre d’Qarabax.

 Bebzabno Azerbaijan mawdacla athmıl u mınyono da folhayda dıqtiliwo bu qrobo d’Qarabax. Hathe inaqla qamaytoyo d’Baku kımawdıco u mınyono da folhayda dıqtili ba taxtuşe dhawın mqabıl da hayle Armınoye b’Qarabax.

Athmıl i Kongre d’Fransa bi sagiyoyutho da qole da hadomayda, maqbela i rmoyto di mawdyonutho bi şaryutho du qlimo d’Nagorno Qarabax u bı qaşyutho, krıhla u qrobo wu cnufyo da hayle d’Azerbaijan u d’Turkiya cala hayle Armınoye u calu camo d’Qarabax. İ mawdyonuthathe di Kongre athyo lu huwoyo, bıthır mıd u Senato du athro meqım şabtho mıctarafwole b’Qarabax.

Bu quwolo dsim athmıl cali rmoytathe, 188 hadome di Kongre maqbılolın u 3 rfidolın. Cali mawdyonuthatheste, u Komisyon Athrnoyo dan Armınoye b’Fransa mhanele u Senato wi Kongre u mırle; Athi u zabno di şultonuthoste dmahto klayto csitho mqabıl d’Azerbaijan u d’Turkiya u dmawdıyo bi şaryutho d’Qarabax.

Bi maqırhonutho di rmoytatheste mbayın 5 nuqze dıktulbi; Dmiakıd şroyo msarhıbo du krizano u dmitahwe garanti di mşaynutho da dukotho dımathri mu qrobo. Tlib mi şultonutho d’Paris u mu Huyodo d’Urifi dımşadri mcadronutho noşoyto lu qlimo. Dmisım buhone leşan dmiakıd u dawro rişoyo dhawila Turkiya bu qrobano u dmıtlıb hşowo mena. Dmıkle cali sniqutho dkito calu sutoro da Mşihoye b’Urifi u gawonoyith bu Madınho Mescoyo.

Me gabo hreno i şultonutho d’Baku, athmıl mawdacla dıqtil 2.783 ma folhayda bu qrobo dhawi mqabıl da hayle Armınoye b’Qarabax u heş kito 100 hrene mvayce. Hathe inaqla qamaytoyo d’Azerbaijan kobo mawdconutho calu mınyono da folhayda dqtili bu qrobano dımşarewole bu yarho d’İlül u dhıthımwo bu yarho dşafıcina bıthır mi şalyuthzayno dmarkawola Rusya. Armeniaste makadwola dqtil hol 2.317 ma folhayda bu qrobano d’Qarabax.