14/07/2020

Wazırto Jabro grışla u zuhoro cala dyoşe dkowen cala comure du daşto d’Ninwe

I wazirto di galwoyutho bi şultonutho du Iraq İvan Fayeq Jabro, tlıbla dmınqıl uhbuşyo d’Telkepe l’larwal da thume di mditho.

Bebzabno, Jabro mawdacla dıkrıfdo kulonoyith dmınqoli a yaqrotho d’Dacış dkıtne bi maşritho d’Alhol b’Suriya, li maşritho d’Alcumla dkıtyo bu garbiyo du Iraq.

 I wazirto di galwoyutho bi şultonutho du Iraq İvan Jabro, athmıl mıstaqbela b’Boğdod, u waziro di kinutho Salar Cabdılsattar. Lfuth u buyono dıfris, Jabro u Cabdılsattar drışlın i aykanoyutho da yaqrotho galwoye dıdaciri la fenyothathe bi daşto d’Ninwe, u dmitahwe b’fşitutho tapowiye dan arcotho da galwoye dkıtne ma mdinotho u qıryawotho mşahılfe di daşto d’Ninwe, bnişo dmitahwelın tazminat mi dayira da tezminat da fenyotho dsim u hurorathe.

I wazirto Kaldoyto bi ytawtathe, makadla dıklozım dmınfıq moro la reğşe da yaqrotho galwoye dıdaciri la dukothathe, dilonoyith a’comure dıkhoyın bi qastra dı Telkepe di daşto d’Ninwe. Camgabıdathe, Jabro bi ytawtathe grışla u zuhoro calu hbuşyo dı Tesfirat dkibe ba olufe dıhbişoye, udkıtyo mşatso beyn da comure d’Telkepe bu lebo di mditho. Calathe i wazirto di galwoyutho tlıbla dmınqıl u hbuşyano l’larwal da thume d’Telkepe, cal da comure kıtlın zuctho rabtho mu qento dkibe dhowe aclaye mu hbuşyano.

Mxasra hreto, u waziro di kinutho Cabdılsattar mawdacle dkıtyo hadiro d’şore i sbutho da tapowiye da mulkone dan arcotho bu darbo da esore dgıdmitasiri cami dayira du qadastro ucama wazirwotho hrene, bnişo dmicadri a yaqrotho galwoye u dmitaqimo i zılmiye maclaye.

Me gabo hreno, i wazirto Jabro bi maqıblonutho dsimo acma bu froshezwo du Iraq, mawdacla dıkrufdo kulonoyith u renyo dmınqoli a yaqrotho da grube marhıbone d’Dacış dkıtne bi maşritho d’Alhol bu garbay madınho d’Suriya li maşritho d’Alcumla dkıtyo bi qastra d’Alzummar bu garbiyo du Iraq.

I şultonutho du Iraq hulucdo, masrafla 3 milyare dinora cali maşritho d’Alcumla, elo lo hiw fsoso lıha galwoyo dhoye eba, u hatheste cali di tarmitho di maşritho kmırfodo ma comure d’Ninwe uma qoyume du parlamento du Iraq dkımathli i hiğmonutho d’Ninwe.