23/04/2020

Josef Sliwa sımle sturyo i şultonutho d’Boğdod u qlimo d’Kurdistan

U qoyumo dmeqım bu parlamento du Iraq Josef Sliwa, thımle i şultonutho qentrunoyto d’Boğdod wi şultonutho du qlimo d’Kurdistan dkımmaşın i siyase du qtolğenso bıhaq du camaydan bu Iraq mu zabno da 30’yat du dowro dşaficina uhul ucdo.

Bu buyono dıfrısle Sliwa, sımle qroyto lu camaydan dlımaqbıl ulo wazirutho ma tarte şultınwotho, cal di waziruthathe kmitıstacımlo xıd mtaltho lu qatlo ulu qşoco du camaydan mu athro.

Bu slogan “hwayu mahise u ftahu caynothayxu towo, u maklayu u qtolğensano dıkmisım bu ışmo di şawtofutho b’gawıd di şultonutho”, u qoyumo dmeqım bu parlamento du Iraq Josef Sliwa bu buyono dıfrısle lu ray gawonoyo dıbritho, thımle i şultonutho du qlimo d’Kurdistan du Iraq dkımmaşyo i siyase du qtolğenso bıhaq du camo Kaldoyo-Suryoyo-Othuroyo mi şato da na’1993 uhul ucdo, u hatheste bu darbo dıkmitahwele wazirutho yatımto bu snodo dhın ma tagore di tawditho Mşihoyto wa tagore di zınyutho folitiqoyto, bnişo dhuyo mtaltho lu qşoco du camaydan, u laşan dımmi lıbritho da Kaldoye-Suryoye-Othuroye kmıştawtıfi li şultonutho uli mdabronutho du athro.

Ubi netiçe di siyasathe dımmaşyo mqabıl du camaydan, u qoyumo catiqo Sliwa mawdacle di yortutho Othuroyto-Suryoyto-Kaldoyto hawyo yortutho Kurdoyto u Maşılmonoyto, u camaydan u şerşoyo qtil u mgalwele dılo mu sebyonayde mu athro, sim şuhlofo demoğrafoyo ba fenyotho du camaydan dkıtne bi morutho da Kurdoye uba fenyotho dıkmisım u duyoqathe mi şultonutho da Şica. Ube bzabno Sliwa mawdacle bi netiçe di siyasathe, arcotho rabe du camaydan bu qlimo uba casrowat alfayo da botathe dkıtne ba fenyotho dıkmıhkomi ma Şica kbişi u mahıt ido aclaye, a’tarte şultınwotho mbayanlın qonune Maşılmone qaşye dkımhadıdi i ithutho du camaydan bu Iraq, mid li ido u mamlo tuxmonoyo qaşyo dkımşajıc lu qatlo uli bceldbobutho dilonoyith ba fenyotho da Şica, ukul mede dıkromız lu camaydan u dkımmathele bi şultonutho lıhe mi holo dilonoyith bu qlimo d’Kurdistan.

Camgabıdathe, Sliwa mawdacle du mede dıkmisım ucdo calu camaydan, dewamyo la qtolcame dsimiwo bıhaq dide udımşarewolın bu qtolcamo d’Simele i şato da na’1933 cal idothıd du gayso Iraqoyo. Elo Sliwa mawdacle da qtolcame dıkmisomi ucdo kmıfroşi balhude cal dıkmisomi bi rocyutho dhın ma tagore di tawditho uhın ma çatawiye folitiqoye dıkmıhşowi calu camaydan.

Bu huthomo du buyonayde, Sliwa mırle “laşan u qtolğensano bıhaq du camaydan dmitakle, klozım xıd axlaq dlımitaqbılo lo wazirutho ma tarte şultonwotho d’Boğdod ud’Arbil, hul dlımışre u kriz du camaydan bu Iraq udmiqadamle b’kinutho”.