23/02/2020

Mqafe kıthowe catiqe du cameydan b’Adana b’Turkiya

Me kul zabno lı zabno a haylawotho di mşaynutho d’Turkiya kmıski ganowe da athare a da kıthowe catiqe du maktbazabno du cameydan. Hathe kmahwiyo du camo şerşoyo du athrano u camo Suryoyo-Othuroyoyo.

 Ba yawmaniste msiki hın ganowe da kıthowe dkıtwo acmaye 3 kıthowe catiqe dkıtne kıthiwe bu leşono Suryoyo.

 Athmıl a hayle di mşaynutho d’Adana d’Turkiya, msıklın 3 ganowe da kıthowe bıthır mu buqoro dsımwo acmaye bı duktho d’fulhono bi qastra d’Seyhan bi şawtho d’Çinali d’Adana.

Bu msokano, mahwele dkıtwo 3 kıthowe catiqe dıkmıhşowi maktabzabnoye u dkıtlın timo celoyo. Lfuth i mawdconutho dfriso, a 3 kıthowani diyathiqi catıqtone awkith i tawra.

A kıthowe xıd mahwın, kıthiwene bu leşono Suryoyo dkıtyo u leşono şerşoyo d’Bethnahrin, dkıtyo falqo me Turkiya d’adyawma. Elo camıhbol cayni athro, rfıdwole athmıl i rmoyto dımqadamwole u qoyumo Suryoyo Tuma Çelik-cal dkıtwa kıthıwto bu leşono Suryoyo-u leşono şerşoyo du camo şerşoyo du athrano.