21/05/2020

Şamoşo evangeloyo Çirçis Çelebioğlu nqil ma haye bu athro du Swed

U şamoşo evangeloyo Çirçis Çelebioğlu dımawladwo bi şato dan 1923 me abohe Samo Yusuf Bılo u Cabdula Şamas b’Mıdyad Turabdin, nqil ma hayani a zabnoye bi mditho d’Södertelje du Swed bı saybutho tawto u thnıhto.

 U şamoşo dkıtyo u babo du osyo Fuad Çelebioğlu, idicowe b’Turabdin bu hayto u be bzabno, şamoşo evangeloyo u ğalabe rahomo di citowe.

 U mnohnafşo Şamoşo Cercis bıthır mıd yaruwo mıdwole hıdo ma wolyotho dkıtwo bu athro dhawiwo ha ma idice du hayto dilonoyith dagmelık. U şamoşo mawladwo bi şato da 1923 b’Mıdyad Turcabdin me abohe şamoşo Yusuf Bıllo u Cabdula Şamas, kıtwole 7 ahwotho.

Bıthır mıd yaruwo mşawtafle a hayeyde cami mnohto Fahima i bartho Hanna Jallo. Mu zuwoğano hawilın 4 abne u tarte bnotho dkıtne Siham, Adward, Nejla dı qrela Spesıal pedagog u Osyo Fuad dkıtyo ha ma osye idice du kanser bu Swed Sami u İlhami.

U mnohnafşo ba teşciyat mgalwewole xıda Suryoye hrene cami iqartho lu athro du Swed. U mnohnafşo dkıtwe rahomo di cito bi zcurutheyde yalıfwo u leşono Suryoyo u bıthır bu Swed bi rişonutho d’Mor Diyosqoros Benyamen Ataş masrıh şamoşo ewangeloyo bi cito d’Mor Afrem b’Södertelje du Swed d’eba xdımle hu lu zabno haroyo di sbutheyde.