13/04/2022

Sictho mtabonitho du qyomo kenşoyo qtirla knuşye camu mawtbo mşablono di Mdabronutho Yothoyto b’Raqqa u’Mabuğ

I sictho rwihto mtaybonitho du qyomo kenşoyo, qtırla knuşyo camu mawtbo mşablono di mdabronutho yothoyto du garbiyo udu madınho d’Suriya bi mditho d’Raqqa, ubebzabno hawila ste knuşyo hreno rwiho bi mnditho d’Mabuğ, bnişo dmıdroşi a’mluwe wa prensibe di musawwada hathto du qyomo kenşoyo di mdabronutho yothoyto.

RAQQA/MABUĞ, Garbiyo u Madınho d’Suriya – I sictho rwihto mtaybonitho du qyomo kenşoyo, mtayabla athmıl knuşyo cama hadome du mawtbo mşablono di mdabronutho yothoyto du garbiyo udu madınho d’Suriya, bu benyono di mdabronutho yothoyto dkıtyo bi mditho d’Raqqa.

Bıthır mdıkle qatinto d’şetqo, mşare bu darbo du froshezwo dmitahwe mawdconutho la mıştawtfone cala mluwe u prensibe hathe du qyomo kenşoyo, ubıthır mathe ste ftih u darbo la droşe u nuqoşe dhawın cali musawwada hathto du qyomo kenşoyo di mdabronutho yothoyto.

Camgabıdathe, i sictho rwihto mtaybonitho du qyomo kenşoyo, athmıl ste mtayabla knuşyo rwiho bi mditho d’Mabuğ, laşan d’oobo mawdconutho cali musawwada du qyomo la mathlone da gabe folitiqoye ula şutose di mdabronutho mdinoyto d’Mabuğ.

Bu knuşyano bıthır mdıqre u qyomo kenşoyo, i rişonitho zawgoyto du mawtbo mşablono d’Mabuğ Nazifa Xallo hula mawdconutho la hadire cala mluwe kulle du qyomo, ubıthır mdımkamela mşarele u droşo wu nuqoşo bayn da mıştawtfonutho.

I musawwada du qyomo kenşoyo dheş lımgale ruşmoyith acla, kmıhşowo ha ma fulhone u tarmiyotho ulsoye dkulle di mdabronutho yothoyto, cal dkımmathlo u nomuso esonoyo du garbiyo udu madınho d’Suriya dıksoyım u garanti da zedqe da came kulle di fnitho.

Ba yawme dıbqamuthayna ste kmıntır dmisım menyono d’knuşye cama şutose di mdabronutho yothoyto ucama mawtbe da karxıwotho uda mdinotho, laşan dmıdroşo i musawwada du qyomo kenşoyo udmimodi a’renye wa hzayotho dkito.

Kmıntır ste b’zabno d’tlotho yarhe, dmitawfıq ruşmoyith u qyomo kenşoyo da fenyotho du garbiyo udu madınho d’Suriya, ud’mitafıt la haye.