11/09/2020

U athro du Sin u du Hınd sımme qyomo di şalyuth zayno dcala thume

U Sin wu Hınd matın l’awyutho dımhalqi dawsat du şlomo u di şalyutho ba thume di fnitho d’Himalaya dheş kito qale acla bayn da tıre athrawotho.

 U qyomano bayn du Sin wu Hınd athi luhwoyo bu knuşyo dsim bi mditho d’Mosko bi mıştawtfonutho dı tıre mşale rabe ma tıre athrawotho.

İ mditho d’Mosko sımla athmıl baytoyutho lu knuşyo dmıştawtaflele u hadomo du mawtbo di şultonutho du Sin Wang Yi wu waziro di baroyutho du Hınd Jayşankar, bnişo dşorın u kriz dkito baynothaye bi sbutho da thume di fnitho d’Himalaya.

Lfuth u buyono mşawtıfo dıfris ma tıre athrawotho, u Sin wu Hınd matın l’awyutho cal hammış nuqze, baynothaye atre gabe mawdaclın di aykanoyutho du thumo ducdo latyo lu yuthronathe wa haylawotho da tıre athrawotho klozım b’surhobo dmaklın ataxtuşe dkito baynothaye.

U qyomano athi luh woyo bıthır mıdşafıc şabtho cala taxtuşe dhawın bayn du Sin wu Hınd bu macırbo di fnitho d’Himalaya. Kul ha ma tıre athrawotho thımwole u hreno dmarısle buğre bi hawa xıd dyoşo lu protokol dkito baynothaye me zabno yarixo, u dlıkobe fsoso dmitıstacmıl zayne cala thumathe.

U waziro di baroyutho du Sin bu buyono dıfrısla adyawma, mawdacle d’Wang bu knuşyano hule xabro l’Jayşankar dıklozım u Hınd dmakle afulhone macıjzone xıdu teriso da buğre dıkdayşi afhome dkito baynothaye. Wang mathkarleste dıklozım afolhe wa radoyotho du gayso dşafici athume dmitadcıri l’dukthaye, u klozımste ahaylawotho noture da thume du Hınd u du Sin dmaklın b’surhobo ataxtuşe wi mwatyutho dbaynothaye.

İ sferyawmo camonoyto du Sin Global Tims, bu tebo dıfrısla bu mınyonayda d’athmıl, mawdacla da droşe dıkmisomi camu Hınd klozım qul naqla dhowın masre cama hıdriyat du qrobo.

U Hınd wu Sin bu taro di qalathe dcala thume, hawiwo qrobo baynothaye i şato da na’1962. Uhul ucdo kul athro ktolıb dhowele morutho cal olufe d’kilomıtre mrabce dıknıfli bayn da mathıbre mkasye bu talgo bu macırbo d’Ladax wa cobe da turone bi xasra du madınho.