06/12/2023

34 alfo Cıraqoye hzelın husrono rabo ma foqucotho catiqe dfayşi bıthır ma qrobe

U rişono du qentrun stratijikoyo da zedqe noşoye bu Ciraq Fadel Alğrawi, bu buyono dıfrısle mawdacle da mayinat awkith a’foqucwotho di yarco mbarbızene b’wahdo dıkmote u yurwayda l’zıd m’60 kilo mıtre ba hiğmınwotho kulle du Ciraq, baynothaye 4 alfo kilo mıtre d’wahde midi menaye a’mayinat mi xasra di wazirutho du kyono, ukmisım ste ucdo u duyoqo b’wahdo dıkmote u yurwayde l’2 alfo kilo mıtre b’fenyotho hrene dıkmisım texmin dkito ebaye foqucwotho di yarco.

Alğrawi maglele liholo d’zıd m’34 alfo Ciraqoye hawın debhe da mayinat uda foqucwotho da suğne, u mawdacle d’ğalabe nacime mvayaclın a’hadomaththe mfothıd du furqoco da mayinat, w’ucdo ste kit oba olufe hrene Ciraqoye dkıtne bu qento.

U rişono du qentrun stratijikoyo da zedqe noşoye bu Ciraq, tlıble mu rişwazire umu waziro du kyono, dmimıd tedbire msarhıbe laşan dmitaqimi a’mayinat kulle miholo udmitahwe tezminat la debhe, u tlıble ste mi şultonutho umu parlamento dımsarhıbi bu tewfiqo d’qonuno dıkmonıc a’mayinat wa foqucwotho da suğne.

I hiğmonutho d’Albasra bu taymno du Ciraq, hdo ma mdinotho dıbrithoyo dkıtne bu zyudo dkulle mçaple ba mayinat, lfuth u istatistik dıfrıswo meqım mi sictho emwothoyto du Slibo Semoqo du Ciraq. Bebzabno, i mğaltho d’Foren Polisi mırla “u tendifo d’wahdo dıkmote u yurwayde l’hedor d’wahdo di esfireğlo kibe dmoyıd zabno d’yarhe bu Ciraq, cal di buçça dımbayno lu teqimo da mayinat ğalabe nacımtoyo. A’foqucwotho dlımfarqıci wa haqle da mayinat dfayişi ma qrobe catiqe, trelın u Ciraq dhowe ha ma n’athrawotho dkıtne wahdo la furqoce”.