08/10/2021

A hayle folhoye du Iraq huwlın a qolathe da guboye

Adyawma, huwle mınyono d’bnaymothoye du Iraq a qolathe ba guboye gawonoye du athro.

Meqım me 10 bu yarhano dkıtyo u siqumo ruşmoyo da guboye du Iraq, hiw aftho la hayle folhoye ulu camo dkıtyo galwoyo bıgawe du athro, dızzın adyawma la sanduqe da guboye leşan u dobın a qolathe.

Adyawma ba şoce d’safrayto, hiw aftho dilonoyto la hadome da hayle folhoye du Iraq uban alfayo d’galwoye u hbişoye du athro, dobın a qolathe ba guboye gawonoye. Bıthır 2 yawme-awkith yawme d’Huşabo, gıdmıftohi gawonoyith a sanduqe da guboye leşan u camo kule.

U mkonano kmitahwe la probe dkıtte ya mşalutho bu yawmo da guboye yaste dkıtte ğer şwole aw qetre dqudri dobın a qolathe bu yawmo ruşmoyo dımbayın la guboye. Calathe adyawma, hiwo i afthathe l’milyon u fagle dıbnaynoşo dqudri dobın u qolathe bhdo ma 2.548 nuqazyotho dımbayni la guboyani bu athro.

La guboyani’ste kito ban alfayo dımraşhe me gabe folitiqoye frişe;beynothaye u mraşho du camaydan Jozef Sliwa dkıtyo mi lohitho da 141 du Huyodo d’Bethnahrin Athroyo. Bu yawmo da guboye-awkith yawme d’Huşabo, fsıqla i şultonutho d’Arbil dobo nyuhto la falohe kulle.Wi şultonutho d’Boğdod’ste, mbayanla 10 u 11 bu yarhano xıd bıtlono, bnişo dmitahwe aftho lu camo kule dobe u qolayde ba guboyani.

Bebzabno, a thume di naşfe udi hawa gıdmısxori ba yawmothani u mbayın 250 alfo hayle folhoye leşan u duyoqo di mşaynutho da nuqazyotho da guboye. Bu mamlo dsımle athmıl u rişwazire Mustafa al Kadhımi mırleste; A guboyani-darbo athronoyo’yo leşan u terkiwo d’parlamento hatho bnişo dbone u dımhafıd calu athraydan. Calathe u parlamento du athro ucdo şre xıd hedriye la guboye dgımisomi wu camo, gıdmbayn hayna farsufe gıdmaydi duktho bu parlamento hatho.