27/09/2020

A İmarat Caraboye Mhayde mşahlafe u qonuno leşan dmitahwe ağro şawyo la gabre u la neşe

Bu amro dhiw mi rişonutho da İmarat Caraboye Mhayde mşahlıf u qonuno leşan dmitahwe ağro/mcaş şawyo la gabre u la neşe.

 Bu fusqonano dşafıc ucdo la haye, a neşe wa gabre gıdmitahwelın cayni mcaş ba fulhone privat awkith ba şırak dlatne masre bi dawle.

U rişono da İmarat Caraboye Mhayde-Şex Khalifa bin Zayed Al Nahyan huwole amro ba 2018 dmisım şuhlofo bu qonuno di şawyutho beyn da gabre u neşe dilonoyith bu haqlo du fulhono. Bu şuhlofano dmafıt ucdo la haye bu sektor privat awkith ba şırak uba fulhone şarye dlatne masre bu athro, gıdmitahwe ağro şawyo la neşe u la gabre.

Bi maqırhonutho du qonunano u hatho kmitawdıc, dıklozım dmitahwe cayni ağro la neşe xıd dıkmitahwe la gabre, cal cayni şuğlo dıkmisım aw cal ğer timoyotho şawye. İ wazirutho dcala mabuce da falohe mawdacla, du qonuno hatho mşawşatle ihzayto qlimoyto u Emwothoyto dkito calu athro bi sbutho di şawyutho.

İ mşalonitho dcalu balans di gensoyutho da İmarat-Şexa Manal bınt Mohammed mırla; Kımqadmono a tahınyothaydi la neşe du athro kulle dkıtne bu sektor privat. Hathe dawse ğalabe ulsoytoyo lu şuşoto di athto bgawe du kenşo wu qonunano gıdsonıd u dawro di athto bu şuşoto du athro u gawonoyith bu ağuno leşan i şawyutho bı britho.

Bu taşroro dıfrıswole u Forum du Momuno d’Britho bu şuroyo di şatathe mawdacwole, da İmarat Caraboye ksoyım i rişonutho beyn dan athrawotho Caraboye leşan dmitaqimo i frişutho du ğenso. Bu buhono dsımwole u tukoso Emwothoyo d’UNDP ba 2019 cali sbutho di şawyutho du ğenso, mbayanwole a İmarat Caraboye Mhayde, bu darğo da 26 beyn dan athrawotho dkito şawyutho ebeye.