11/02/2020

Amerika rfıdla i mawduconutho dıfriso dıgrışla ahaylawotheyda mu Iraq

İ wazirutho du sutoro d’Amerika rfıdla i mawdconutho dfriso bu tbocofroso Iraqoyo, dıkmawdıco d’Amerika mşarela dgırşo a haylawothayda me 15 nuqazyotho folhoye bu Iraq.

 Camgabıdathe, u tbocofroso Caraboyo m’akadle d’grube Amerikoye di ardixlutho mşadri li nuqazto d’Cayn Alasad b’Al Anbar, bnişo dmitaqwiyo i hasinuthayda ma hçome dkibe dmisomi acla.

 U malolo d’Pentagon Thomas Campbell, mawdacle da hayle Amerikoye lo grişi ma nuqazyothathe a folhoye bu Iraq. Campbell bu knuşyo dsımle athmıl lu tboco froso mırle; Krıfdina i mawdconutho dfriso u dımdace da hayle Amerikoye grişi me 15 nuqazyotho folhoye bu Iraq. İ maqırhonuthathe d’Campbell athyo lu hwoyo xıd funoyo li maqırhonutho du hadomo di sictho du sutoro bu parlamento du Iraq qoyumo Cali Alğanimi.

Bi maqırhonuthayde u qoyumo makadle da hayle Amerikoye grişi me hın nuqazyotho folhoye dkıtne bu athro. Alğanimi m’akadleste di ithutho folhoyto d’Amerika belhude fayişo bi nuqazto d’Cayn Alasad bi hiğmonutho d’Anbar bu macırbo du Iraq ubi nuqazto dkıtyo bi hiğmonutho d’Arbil bu garbiyo du athro.

Me gabo hreno, u hadomo du Mawtbo di mşawronutho du rişono Amerikoyo Gabriel Soma, makadle dlayto ucdo groşo da hayle Amerikoye mu Iraq cal di mdabronutho d’Waşington lo makadla u groşano. Soma mırle; A hayle  Amerikoye bu Iraq’ne leşan dımcadrile lfuth qyomo dsımwo cam Boğdod bu nfoqo mqabıl da grube marhıbone d’Dacış.

Athmıl grube rabe da folhe Amerikoye matın li nuqazto d’Cayn Alasad bu macırbo d’Anbar. Lfuth i mawdconutho dhulın hın mabuce folhoye Iraqoye lu tbocofroso Caraboyo, a grubani mu ferco di ardixlutho’ne, u kıtlın wolitho dsaymi u hethothayda u dmitaqwiyo i hasinuthayda mqabıl da hçome dkibe dmisomi acla.