07/07/2020

Boğdod tlıbla Memotho Mhaydotho dmahto tedbire mqabıl Turkiya

Boğdod mawdacla l’Turkiya dı makılyo ahjome dıksaymo cala thume du garbyo du athro. 

 U malolo di şıltonutho du Iraq Ahmed Molla Talal bi maqırhonutho dhule lu tboco froso mırle: Turkiya klozım dmaklıyo ahjomayda calu garbyo du Iraq. Be bzabno sımle qroyto la hayle Emwothoye dımhalqi dawsat leşan dımhafdi cala zedqe di morutho du Iraq.

U malolo Talal mırle; Kurhina bqaşyutho ahjome dıksaymo Turkiya calu garbyo du Iraq, klozım midıcste ahjomani kobın husrono latre athrawotho dkıtne şbobe.

Bu mamleyde Talal mırle, ktılbina ahjomani dkolın dkobın qento li morutho du athro u kmahti a haye da barmothoye du athro b’qento da haye.

Talal mırle ahna mawdaclan l’Turkiya dılatna radye cala j, mawxa ahnaste xıd athro kıtlan zedqo dımdafcina u athreydan mqabıl da hjomani lfuth a qonune wa qyome emwothoyo dkito.

U malolo di şıltonutho mırle Turkiya klozım maqıblo dsımla ixlal i morutho du athro du Iraq u sımla ixlal i mşaynutho du camo du Iraq ba hcome dsımla. Mawxa kmawdcina dıklozım mocdo nıfqo ma arcotheydan u makılyo ahjome dıksaymo. Bu mamlano dsımle u malolo di şıltonutho du Iraq mırle ksaymina qrayto la hayle tibeloye dımhalqi dawsat laşan u sutoro du athro u da Iraqiye.