08/12/2020

Emwotho Mhaydotho mbayanla yawmo tibeloyo du Pandemi

Bu taro du nesyuno dıkcayşole britho camu virus d’Corona, Emwotho Mhaydotho mbayanla yawmo tibeloyo di hıdriye mqabıl d’pandemi hatho awkith gedşo mahişono rabo di noşutho.

 Mxasra hreto, u athro dı Britanya mşarele adyawma d’obe u vaxsin u luqah mqabıl du virus d’Corona la farsufe dkıtne rabe bu cımro awste dkıtne falohe bu haqlo du hulmono.

U mawtbo gawonoyo d’Emwotho Mhaydotho, athmıl mawdacle du siqumo d’27 bu yarho dı Konun u Qadmoyo dkul şato, gıdhowe yawmo tibeloyo laşan i hıdriye mqabıl du pandemi awkith mqabıl d’ayna gedşo mahişono rabo dkibe dmohe i noşutho.

U nişo di dawsathe, dmimıd hergo mu nesyuno dciş camu virus d’Corona, bnişo dhuyo britho hadırto layna şıkıl d’krize noşoye hathe du hulmono. U mawtbo gawonoyo d’Emwotho Mhaydotho dıkmişakıl m’193 athrawotho, b’femo ha maqbele i rmoyto dıkmıctarfo dkito sniqutho laşan dmitaqwiyo i hıdriye msarhabto mqabıl dayna pandemi gunho mahişono hatho di noşutho.

Me gabo hreno, u athro d’Britania mşarlele adyawma dobe u vaksin mqabıl di Corona. Athto Britanoyto Margaret Keenan dkıtyo cımra 91 eşne, hawyo u farsufo qamoyo b’britho, dqayıthla i mhato du vaksin d’snıclın a şırak d’Pfizer u BioNTech mqabıl du virusano-dıkmifaşıq dhawi ha ma qente rabe bu makthabzabno di noşutho. Keenan mırla; Hano u duşno towo dkibowe noşo dobeli bu mawlodaydi’yo, cal ucdo kibi dmafitono zabno cami iqarthaydi ucama hawronaydi-bıthır şato dfayşino lhudi.

U waziro du hulmono Matt Hancock m’akadle, dıknutri dba milyone Britanoye dqathe i mhatathe meqım mi harayto di şatathe-dmahıt ışme V-Day. Elo u waziro naqla hreto grışle u zuhoro du camo, dımdawım dfoyış rahuqo me hıdode holu Rbico dıbqamuthayna-dıkmıntır holu zabnawoy a bnaymothoye kulle dmitahwelın u vaksinano. Briania zwınla vaksin ma şırak d’Pfizer/BioNTech leşan 20 milyone dıbnaynoşo wa sanoce du darmonano m’akade, dkıtyo effektiv 95 ba mo.

Bi şabtho qamayto, kmıntır dmihaydır hol 800 alfo mhate ubi qamayto gıdmitahın la farsufe dkıtne lalcıl da 80 eşne ula falohe du hulmono. Bıthır şabtho, gıdothyo i hamle da 2 da mhatani. U pandemiano hawi celtho lu mawto d’milyon u falge dıbnaynoşo u Britania, hawyo u athro rişoyo dbu zyodo ım’athır mu virusano b’Urifi. Hol 61 alfo bnaynoşo mvayaclın a hayathe mi Corona b’Britania.