05/03/2020

Cali sbutho d’İdlib hawi qale bu parlamento d’Turkiya

İnaqa du rişqutno  dsoyım haqara cal ha ma rişone d’Gabo kyonoyo, elo inaqa dha qoyumo dı gabo domır cayni mele du rişwaziro dmirile kowın haqara u klozım meftıh bethdino b’haq dide.

 Athmıl u medano trele aqoyume du gabo d’AKP u di CHP dcıbri bıhddde ba dkume ba şaqmat u ba sucre bgawe du pralemento du athro.

 Xıd kıtyo idico bıthır ma tebe du qatlo da folhe d’Turkiya b’İdlib qaşi u droşo bayn la gabe di saqıbloyutho u la tre gabe dkıtne bi şıltonutho. Bıthır mu tebano du qatlo da folhe u rişqutno Erdoğan sımle mamlo  dımhaqarle u rişgabo di CHP Kemal Kılıçdaroğlu dmırle, dlo şaraf , dlo haya, u dlo namus u xıdani mele.

Bıthır mathe u qoyumo du gabo di CHP Engin Özkoç bu mamlo dsımle bu parlamento du athro madcarle a melani xıd kıtne calu rişqutno Erdoğan  u bi harayto mırle şidoyo. Bu zabno d’Engin Özkoç abıc dsoyım mamlo bu Parlemento a qoyume du gabo di AKP mşarelın dımhawri u abici dmaklale mu mamlo elo lı qadiri bıthır mdarbıd du mamlo a dkumme aşaqmat wa rafse mşarelın dımışğoli bu parlamento d’Turkiya.

Mawxa a mfaşqone kımmi qay Erdoğan inaqa dkımhaqır rişono d’gabo kyonoyo, elo inaqa dı qoyumo domır cayne mele lı Erdoğan hawboyo u gıdmiqadım lu bethdino bıthır mıd mımhe. Kmahwe i mwatyutho dkito bayn da gabe dı Turkiya matyo lu darğo celoyo dı zıttır mu droşo dı dırşi a mele du rişqutno gıdhowın cade b’Turkiya.