10/02/2021

Emwotho Mhaydotho bi sbutho da galwoye du Iraq kiba dımçazyo athrawotho

Bıthır mıd Emwotho Mhaydotho sımwola athmıl qroyto l’57 athrawotho dı britho, dnuqli a bnaymothoyathe ma maşıryotho d’Suriya, adyawmaste grışla Emwotho Mhaydotho u zuhoro dan athrawothani.

Calathe mşadır egrotho lanathrawothani u mawdıc, en dothe dlo mınqoli a farsufani ma maşıryotho d’Suriya, gıdmitahti anathrawothani bi lohitho du caybo.

Athmıl tlıbwolına yadıcthone da zedqe noşoye b’Emwotho Mhaydotho me 57 athrawotho frişe dbritho, dgurşi a bnaymothoyathe dkıtne ba maşıryotho du garbyo udu madınho d’Suriya. Ba maşıryotho d’al Hol u d’Roj, kito ban alfayo d’galwoye; beynothaye 9.462 neşe u tloye da marhıbone d’Dacış dımsiki ma hayle d’QASAD.

Adyawma’ste i yadıcthonitho da zedqe noşoye b’Emwotho Mhaydotho Fionnula Ni Aolain dıkmtaybo a taşrore Emwothoye bu zabno du ağono dıkmitahwe mqabıl di marhıbonutho m’akadla, dan athrawothani kıtte mşalutho lfuth a qonune Emwothoye dımcadri a bnaymothoyathe ducri lan athrawothathe.

Bu knuşyo dsim bu video konferans i yadıcthonitho tlıbla’ste man 57 athrawothani, dlo gurşi i barmothoyutho da farsufani menaye, elo kıtte zedqo dmisamlın bethdino kino ban athrawothathe. İ yadıcthonitho kımawdıco, dkito mınyono d’athrawotho; beynothaye u Swed, dmahıt bi lohitho du caybo-cal dlıknuqli a bnaymothathe me Suriya.

Hın athrawotho nqilın a barmothoyathe elo lo 57 athrawotho uhani klozım dminakfi bu şıkıl du qedomathe. Athrawotho frişe, matilın athmıl egartho me Emwotho Mhaydotho dıkmıtlıb eba, dnuqli a bnaymothoyathe ma maşıryotho d’Suriya-dkıtne b’aykanoyutho ğalabe harıwto wa tloye kımaythi mu kafno.