15/12/2020

ESU bu buyono dıfrısle mahwele hfuxyo mqabıl di maqırhonutho du rejim d’Suriya

Me gabo hreno u Huyodo Suroyo d’Urifi-ESU’ste, frısle buyono cali maqırhonutho dhuwole meqım zabno u rişathro d’Suriya Başar al Asad.

 Bu buyonano dıfrısle ESU, krıhle u mamlo du rişathro u mırle; İ maqırhonuthathe d’Al Asad kımadilo bşıkıl qriho, cali klayto u calu qedomo dkıtle u rejim d’Darımsuq mqabıl da zedqe asasi da qalilotho tawdithoye u etnikoye du athro.

Bu şuroyo du buyonano dıfrısle adyawma u Huyodo Suroyo d’Urifi mawdacle, bu zabno du qrobo kımdawım bhaqle u gbine frişe d’Suriya, u camo kıfoyıt bhaşo u casqutho rabtho mi aykanoyutho harıwto du athro. U bi maqırhonutho harayto du rişathro Başar Al Asad, kımadilo cali klayto u calu pozisyon dkıtle u rejim lu dactith d’Suriya.

ESU mawdacle, bi maqırhonuthathe d’Al Asad dıkmawdıc du camo Suryoyo mu şerşo Caraboyoyo u dkıtte yortutho u dhawilın dawro rabo b’Suriya du şrolo ha domır, dhano latyo mede hatho dkomır u rişathro dlıkobe ulsoyutho lu nomuso esonoyo, la zedqe asasi da came şerşoye u la qalilotho tawdithoye u etnikoye d’Suriya.

Bu buyonano mawdıc; Bu zabno di maqırhonuthathe kımadilo u pozisyon wi klayto dkıtle u sistemano d’Suriya, kımahwıyoste u şıkıl di klayto du rejim lu dactith du athro bu zabno dıkmdawmi aytawyotho d’Geneve calu nomuso esonoyo d’Suriya. Wu Darımsuqste kıtla cayni qedomo la came du garbay madınho du athro wi tarmitho dilonoyto dkıtte.

Bu huthomo ESU komır; A rejime qaşye du Madınho Mescoyo lıkmaydi li ido a zedqe asasi di mardutho, du kenşo, du barnoşo wa zedqe nomusoye da came şerşoye, elo kımnasın dmahrıwi i yortuthathe u kmitahıt ido calu mal u mulkathe. Me Suriya uhol Turkiya wan athrawotho hrene du qlimo mşatsi cali catirutho da camani u naqla hreto heş kmitankıro i ithuthathe wa zedqathe. ESU wa tukose bnayqyomayde b’Suriya, gıdmdawmi dımdafci a zedqe du camo Suryoyo noşo latle zedqo, dmankır a zedqe wi ithutho du camo Suryoyo b’Suriya u gawonoyith bu Madınho Mescoyo.

Check Also

İ sictho du hulmono di mdabronutho yothoyto hula mawduconutho rwıhto calu kewo di Corona

Tmınyo farsufe mayithi mi celtho du virus d’Corona, u zıd me 500 hrene tafilın u kewo ba f…