02/05/2020

Hiw fsoso lu tewfiqo du darmono di Corona

Bıthır ma dıroşe u ma nısyune dhawın bi sbutho da darmone dımqabıl du kewo di Corona Amerika mawdacla dhula fsoso lu darmono Remdesivir dı mawfaqla i şırke d’Gulyad. Ufsoso dhiw lu darmonano dkibe mitıstacmıl bzabno dım sarıhbonutho awkith aykanoyutho Cajil.

Bi mawdconutho dhiwo ma osawotho du makthıbo d’Trump ba sıbwotho du hulmono mawdaclın du rişono Trump hule fsoso dmitıstacmıl u darmono Remdesivir la kayiwe b’aykanoyutho msarhabto.

Lfuth i mawdconutho dhiwo u darmonano kibe dmitıstacmıl la kayiwe dkıtlın u kewano b’aykanoyutho casqutho.

U darmonano bıthır mıd sim nısyune ba nuqazyotho du hulmono mahwele dkıtyo darmono dkibe kole qımud du kewano di Corona.

Bi mawdconutho dhule ha ma osawotho du makthıbo du hulmono du rişono Trump mırle u darmonano kibe dmitahwe la kayiwe dkıtlın u kewano yaquro, hul lu zabno dmitahwe fsoso aminoyo dkibe mitıstacmıl lkul noşe gawonoyith.