10/03/2021

İ cito d’Mor Şalito mşarela dnıflo

Ba yawmotho d’şaficina nafıl kımo qatore mi şeno dkıtyo eba i cito d’Mor Şalito dıknuflo cıl mi dayro d’Mor Awgin du turo d’İzlo.

Bi mawdconutho dmıdlan mu rişono du hudro d’Mor Awgin dkıtyo bu athro Çazur Gökce  mırle; Nafıl kımo qatore mi şeno di cito u nahiti hul laltah.

Bu mamlo dhawilan camu rişono du hudro d’Mor Awgin mırle, Şroroyo dnafıl kmo qatore me rişe di şeno u nahiti hulu şalwo d’laltah me Mor Awgin. Bu nfolo da qatorani mahrawlın kmo darğe, dawme u mcare dkıtwe b’qamuthaye. Elo u mede d’ahna kmıftakrina ebe, u sutoro da dayroye dkıtne bi dayro d’Mor Awgin u da socure dızın li dayroyo.

U rişono du hudro Çasur Gökce  mırle; Ahna mawdaclan la mşale qlimoye, u athın sımlın buhono cali duktho leşan  dmize mın kibe misim  mede laşan  dmihamyo i dayro d’Mor Awgin wi cito d’Mor Şalito dkıtyo cito makthabzabnoyto dkıtyo camırto bi şeno du turo lalcıl me Mor Awgin.

Mawxa u rişono du hudro ksoyım qrayto dbu zabnano dlowe mazlo lıtamo dlowe mede ulsoye awste bı zhirutho dmizıl li dayro d’Mor Awgin dkıtyo bu turo d’İzlo.