10/03/2021

Fris egrotho me şutose mşahlıfe bi cohnutho du yowmo da neşe dı britho 8 Odor

U ceyodo du yawmo da Neşe Falıhyotho d’Britho 8 Odor, kımdawım dımşalıt bahro cala şwole dıkluqyo i athto wa qetre dqadiro dşufco bu ağono dhuwla holucdo.

Calu ağonano dhuwla i athto du camaydan, u Huyodo Suroyo d’Urifi-ESU, i Mtakasto da Neşe d’Bethnahrin du Iraq wi Mğaltho d’Neşe frıse buyone u egrotho bi cohnutho du yawmano.

İ ulsoyutho du ceyodo du yawmo d’8 Odor, u dawro da neşe bıgawe du kenşo, u maktabzabno du ağono dhuwlın a neşe wa fulhone dıkmaşın ucdo leşan dımamni i şawyutho dbeyn da neşe u da gawre, hın ma nuqze dıgriş u zuhoro aclayene ba buyone u ba egrotho dıfrisi bi cohunutho du yawmano.

U Huyodo Suroyo d’Urifi frısle buyono u mırle; 8 Odor, u yawmo dıknufqo i athto mqabıl du sistem dıksoyım kull şıkıl dhbose, ulo şawyutho acla’yo u şafico’ste bı maşıqle u sisteme frişe’ste u mıstacmılo xıd madde. ESU grışle’ste u zuhoro cali casqutho hathto dıkcayşo i athto mi celtho du kewo di Corona u aydarbo kmidoşo kmitafito b’dyoşo nafşhono’yo u dıkfayşo beyn dan arbco şurone du baytayda.

Xıd aydarbo 8 Odor hawi u remzo du teqimo du rişo da neşe dbritho, i Mtakasto da Neşe d’Bethnahrin’ste ba fulhone uba tarmıyotho dsımla la neşe, la tloye uli claymutho bu athro du Cıraq, hawın wasile lu şuşoto du camaydan ba dukothayde a şerşoye udi athto du camaydan dımaqwıyo u dmaclıyo rişa mqabıl di lo kinutho u dmıştacyo dawro bıgawe du kenşo.

Camathe’ste i mğaltho d’Neşe mcayadla a neşe du camaydan bu yawmo d’8 Odor u mırla; Mi şato dan 1909 u yawmo d’8 Odor hawi remzo du mrodo di athto mqabıl dkull şıkıl dyoşo u qrobo’yo. Ahna xıd mğaltho d’Neshe kımdawmina dımhalxina lu nişeydan dkıtyo u teşmico du qolo di athto Suryoyto, u qolo dqtic u mvayıc cam u zabno. Kıhozina wolitho cal ruheyna dhowina u qolo di athto Suryeyto b’britho kula, u dmaşımcina qola b’jeoğrafyat u plattforme mşahlıfe.

Bebzabno u Mawtbo Folhoyo Suryoyo-MFS’ste frısle egartho bi dafayde du twitter u mcayadle a neşe d’Suriya, du camaydan u dilonoyith a Mharbonyotho d’HSNB bu yawmano d’8 Odor cali çasara u calu ağono dkobın.