28/03/2021

İ cito Qatholiqoyto mcayadla u cedo da uşacne bıfsihutho bu Daşto d’Ninve

Adyawma dkıtyo u yawmo da Uşacne da citotheydan dıkmcaydi camu tekso di Qathuliqoyto, mahwele u cameydan ifsihutheyde bu athro da abohotho.

Ba qastrat du daşto d’Ninwe, a şuqone wa citotho malınwo ma gabre, neşe, clayme u claymotho wa zawke da zaytune b’idothaye.

Adyawma bi mawdconutho dmıdlan mu ferceydan d’Suroyotv du Iraq mawdıcalan, du cameydan da citotho dkıtne cayıd di cito Qathliqoyto mcayadlın u cedo du uşacne b’fsihutho rabtho.

Bi qastra Suryoyto d’Bağdede u camo nafıqwo la zabuqone u lwişo lbuşe marduthoye wu mhalaxle leşan dmahwe i fsihutheyde bu yawmano du cedo da Uşacne dkıtyo u cboro d’Mşiho l’Ureşlem.

B’Ankawa, b’Alquş, Karemles wa qıryawotho hrene’ste dımcyadle u camaydan u cedano da Uşacne u mlewole a citotho u b’dukotho, u camo lo cariwo u mawxa’ste mahıtwo xaymotho leşan dmıştawtıf ba slawotho uba qole du cedo.

İnaqla dha khoze a hezwone du yawmano, kımahwe naqla hreto u cameydan kımbasım a hayeyde bu athro şerşoyo dan abohotho, djbırwo meqım kmo eşne dımgalwe mene.