02/06/2021

I mşalonitho di Tablitho dcal Turkiya bu Huyodo d’Urifi frısla maqırhonutho cala hçome dıkseymo Turkiya calu garbyo du Iraq

I mşalonitho di Tablitho dcal Turkiya bu Huyodo d’Urifi u hadımto hreto du şutosano, frıslın maqırhonutho lu tbocofroso Emwothoyo cala hçome dıksaymo Turkiya bu garbyo du Iraq ubu garbayo ubu mdınho d’Suriya.

Bi maqırhonuthathe, griş dilonoyith u zuhoro calu husrono dıtrelın a hçomani dmabdewola Turkiya meqım 40 yawme, cala qıryawotho u fenyotho du Iraq u d’Suriya.

I mşalonitho di Tablitho dcal Turkiya bu Huyodo d’Urifi Prof. Kariane Westrheim

wi hadımto bu şutosano Dersim Dağdeviren frıslın maqırhonutho lu tbocofroso Emwothoyo cala hçome dıksaymo Turkiya bu garbyo du Iraq ubu garbayo ubu mdınho d’Suriya. A cuqobani a qaşye d’Turkiya, mşarewolın meqım 40 yawme cala dukotho frişe di şultonutho du qlimo d’Kurdistan du Iraq.

Bi maqırhonuthathe mawdıc, da hçomani d’Turkiya calu qlimo, kımathli dyoşo cali morutho du Iraq u kibın belhude dmifaşqi, xıd kboşo du qlimo d’Kurdistan udu Iraq. Heş man 1990’yat, kımdawmi a hçomani ma thume d’Turkiya. A 2 mşale Urifoye m’akadlın, dbu taro da cuqobani’ste, markawla Turkiya holucdo 47 nuqazyotho folhoye bu garbyo du Iraq.

Mcal fothe da hçomaniste mınyono celoyo d’qıryawotho manhıbi u mahrıwi u qtil ba mowat d’mdinoye uban alfayo dhrene jbiri dmahzımi ma bote u qıryawothathe. Turkiya dıkmıstacmılo siyase qşitho du rwoho bu qlimo, kbışla’ste dukotho du garbyo d’Suriya. Bi siyasathe dıkmaşyo Turkiya, hawyo celtho rişoyto dhariwo i mşaynutho wi şalyutho bu Madınho Mescoyo.

Bu huthomo di maqırhonuthathe Kariane Westrheim uDersim Dağdeviren mırlın;

B’qaşyutho kıkurho a hçome folhoye d’Turkiya wu kboşano, dyoşo da qonune Emwothoye’yo. Elo camathe’ste, kımawdıcina, dlatna thnihoye calu şetqo Emwothoyo dkito mqabıl da hçomani dıksaymo Turkiya u hathe kuthyo li mıcne, da şutose d’Urifi kımaqbıli u cnufyano dıkmaşyo Turkiya. U Huyodo d’Urifi dkıtyo masro ba qonune Emwothoye, klozım dmahıt tedbire dilonoyith cala mşale folhoye dıktucni i mşalutho da cuqobani bnişo baroyo dmitaklıyo i siyasathe du qrobo bu garbyo du Iraq u bı Suriya.