29/07/2021

İ şultonutho du qlimo d’Kurdistan maqbela di fnitho d’Zaxo u d’Soran, dhowelın Mdabronwotho yothoye

İ şultonutho du qlimo d’Kurdistan du garbyo du Iraq, maqbela di fnitho d’Zaxo u d’Soran, dhowelın Mdabronwotho yothoye.

Bu quwolo dsim athmıl bu Mawtbo da wazire di şultonutho di KDP, mayıd dmisomi a tarte fınyothani Mdabronwotho yothoye.

Bu knuşyo dsımle u Mawtbo da wazire di şultonutho du qlimo d’Kurdistan bi rişonutho du rişwazire Masrour Barzani, mid athmıl fusqono ruşmoyo dhowela i fnitho d’Zaxo wi fnitho d’Soran, Mdabronwotho yothoye.

Lfuth i maqırhonutho dıfriso, u yurwo wi ulsoyutho da 2 fınyothani hawın celtho dmibayane kul hıdo Mdabronutho yothoyto d’ruha u bu şıkılanoste, gıdmaxifi a 2 Mdabronwothani a fulhone u gıdobın funoyo msarhıbo la sniqwotho da came dıkhoyın ba fenyothani.

Bıthır mu fusqono dmid bu knuşyanoste, hiw wolitho l’wazire dmaşın fulhone qonunoye lu terkiwo da Mdabronwothani. Camgabe di sbuthathe, i şultonutho kalyoste cala farsufe dkıte zayne dılo sohdutho wu qento dkımşakli bıgawe du kenşo u calathe klozım dmitahıt ido aclaye.

Bu knuşyano, kleste cala tedbire du virus di Corona u aydarbo gıdmitahwe ağuno mqabıl dide u driş u snodathe li netiçe da droşe du dialog stratejikoyo haroyo dhawi beyn Boğdod u Woşington dkıtyo dilonoyith calu groşo da folhe du qrobo d’Amerika mu Iraq.