28/03/2020

İtalya u Sin mdelın 30 qyome mşahlıfe

İtalya, mdela hol 30 qyome frişe camu Sin dıkmote u timathe l’2.5 milyare euro. İ sagiyutho da qyomaniste bu haqlo du endustrine.

 Bu şıkılano, hawyo İtalya u athro qamoyo beyn du ğrob d’G7, dıkmode qyome camu Sin.

Bu zabno di socurutho dsımle u rişono du Sin Xi Jingping wi taşdarto dacme l’Roma, hawile ytawto camu rişwazire d’İtalya Luigi Di Maio. Adyawmaste u rişono Sinoyo wu rişwazire İtaloyo, mdelın cal tahwiyotho dhol 30 qyome frişe.

Bu mdoyo dcala qyomaniste, hawyo İtalya u athro qamoyo beyn dan athrawotho qawye bu haqlo du endustri awkith u ğrob d’G7, dıkmode qyome camu Sin bu haqlo da tarmıyotho du bınyono tahtoyo.

Beyn da 30 qyomani, kitoste 10 qyome beyn da şırak d’İtalya udu Sin. U timo da qyomaniste kımote l’2.5 milyare euro; beynothaye, b’5 milyare euro gıdmcadır u bank Emwothoyo du Sin a şırak d’İtalya.

İ şırke du ğaz d’İtalya Snam, mdela qyomo camu waqıf du darbo du Xarir du Sin leşan dmıftıh şuğlone bu Sin. İ şırke du metal d’İtalya Danieli mdela qyomo lu bnoyo d’macımlo du hadid bu Sin leşan bıthır dmınqıl l’Azerbaijan uğer qyome.