08/12/2020

Kardinal Zinari mawdacle du kriz momunoyo twırle u sabro da bnaymothoye d’Suriya

U rişızgado du Vatikan bı Darımsuq kardinal Mario Zinari, mawdacle du kriz momunoyo qaşyo d’Suriya qtile u sabro dkıtwolın abnaymothoye du athro.

 Mxasra hreto, u waziro du Vatikan kardinal Paul Gallagher mahwele ilothnihuthayde ma hçome bceldboboye dıkmisomi cala Mşihoye d’Urifi bışmıd d’Aloho.

 U rişızgado du Vatikan bı Darımsuq kardinal Mario Zinari mawdacle du athro d’Suriya bıthır mıdşafıc 10 ışne calu qrobo, kul dkothe i faqirutho ebe kzaydo wa bnaymothoyayde hawın fsoqsabro. Zinari dıgrışle u zuhoro calu menyono celoyo du camo dıknotır bi sira laşan dşoqıl lahmo, mawdacle ste dkito menyono celoyo d’mçarhe u farsufe dhawın mciqe, bi netiçe da fuqocwotho uda furqoce. Zinari dmawdacle du qrobo dmamtele camruhe husrono rabo lu kyono, mahkele ste cali şlayuthfemo dkito mqabıl da gedşani, u mırle “i şalyuthfemo kımkasyo i casqutho da bnaymothoye wa teşniqaththe”.

Bebzabno, u rişızgado du Vatikan b’Suriya mawdacle dkito ğalabe farsufe dıkmaythi bu athrano, u mathkarle d’ğalabe casqoyo dmitawdıc u menyono şariro da qtiloye uda mçarhe dhawın debhe d’qrobo dıshıfle ğalabe qıryawotho u şawthawotho b’gawıd da mdinotho. Kardinal Mario Zinari mırle ste “adyawma khozina du sabro kmoyıth, wa bnaynoşo dıkmıtyaqniwo dgıdımşare u quyomo momunoyo bıthır mıdmaskıt u zayno, ucdo mvayaclın u sabrano dkıtwolın”.

M’gabo hreno, u waziro di baroyutho du Vatikan kardinal Paul Gallagher mahwele ilothnihutho dkıtle u athro du Vatikan ma hçome marıhbone, ma gunhe di bceldboboyutho dıkzaydi mqabıl da farsufe, uda dukotho di slutho, a’bethıqbure wa nuqazyotho tawdithoye bi qıtca d’Urifi uba qıtcat hrene dıbritho. Kardinal Gallagher bu mamlo dsımle bu knuşyo du mawtbo da wazire du tukoso di mşaynutho udi methcadronutho d’Urifi mırle “a’hçomani kamhwiyo i barbroyuthaththe bu zabno dıkmaydi nişo elaye a’mhaymne dıkmethkanşi li slutho, ubu şıklano a’dukotho di slutho dıklozım dhowın qentrune du şlomo udi mşaynutho mşahılfe l’dukotho dıkmıqtoli ebaye a’mdinoye dlatlın htitho gabre neşe u nacime, lo l’mede elo balhude cal dıkmacişi i haymonuthaththe”.

Bebzabno, u waziro di baroyutho du Vatikan makadle d’menyono celoyo ma hçomani a’cjiqe kmisomi bışmıd d’Aloho, u mırle “u cnufyo laybe dhowe fire da tawdiyotho, elo fuşoqo fawdoyo li tawditho dıkmişahılfo l’idyoloji tuhmonoyo. U cnufyo, a’rdufye qa qatlo dkowe bışmıd d’Alolo latlın esore cami tawditho, elo kımmathli şıkıl ma şıklat di mşawhıronutho di radikaliye, uklozım ba mkone dkito dmınfıq mqabıl dida”.