08/12/2020

Kemal Yalçın frısle kıthowo hatho calu Sayfo

Kathowo Tırkoyo Kemal Yalçın, frısle kıthowo hatho bu eşmo “tek kanatlı kartal”.

 U kthowano dıkmahke calan Armnoye ucala Suryoye dxalisi mu Sayfo wu taathir dide adyawma, fris bu leşono Tırkoyo.

Rohmo dost du camo Armnoyo, du camo Pontus Yawnoyo u du camo Suryoyo Kathowo Tırkoyo Kemal Yalçın, u syomeyde u hathostene ba yawmotho dşaficina nafıq.

U syomeyde dıqrele eşme “tek kanatlı kartal” yani “Tayro bha Gefo” kmahke wıknoqıl a taşcyotho da haye da Suryoye udan Armnoye dxalisi mu Sayfo.

U kthowo dkibe 384 dafe warqe, bu leşono Tırkoyo yo wıfris mu bethfroso “Birzamanlar yayınevi.”

Bu kthowo kito maqeblonwotho umamle dsimi cam farsufe Suryoye u Armnoye xıd mhasyo Arğublo Albert Sevinç Hadodo, gelyunoro Yawsef Beth Turo, More dşuğlo Shemun Turan Be Haydo, Prof. Dr. Mihran Dabağ, Rakel Dinç, dr. İbrahim Ortaç uğer farsufe hrene.

Bu kthowano Kemal Yalçın, kımbahıs cala haye da farsufani wu taathir dhawile u Sayfo ba hayaththe wu fulhonaththe.

U kthowo d’Tek kanatlı Kartal, kmiqafe se Kathowo Kemal Yalçın, Birzamanlar yayınevi u sideyna b’SuroyoTV. U timo du kthowo 15 euro yo.