19/02/2021

Kmiakdo i ulsoyutho dmidawım uqrobo i mathcadronutho mqabıl da marhıbone

Megabo hreno, u waziro du sutoro d’Amerika Loyd Ostin mırle; Uhçomo dsim cal Arbil, kımakıd cali ulsoyutho dmidawmi a fulhone wi methcadronutho mqabıl da marhıbone bu Iraq u bı Afğanistan.

 U mamlano d’Ostin, sim bu yawmo trayono u haroyo du knuşyo dımtayable u NATO u dıkle bu knuşyano cali ulsoyutho da hayle du NATO bu Iraq ubı Afğanistan.

U waziro du sutoro d’Amerika Lloyd J.Austin III, sımle mamlo bu yawmo haroyo du knuşyo dımtayable u NATO leşan dorış i sbutho da cuqobayde bu Iraq u b’Afğanistan. Bu mamlayde Austin bu şuroyo mhanele a hayle bnayqyomo du NATO cali masirutho dhawilın bu ağono dhiw b’Afğanistan.

Austin makadle d’Amerika’ste, gıdmdawmo a fulhonayda bu haqlo diplomatiqoyo leşan dmitakle u qrobo. U waziro du sutoro d’Amerika mawdacle, d’Woşington kıdorşo me hatho i aykanoyutho du qyomo dbeyn Amerika wa Talibanoye u en a gabe kulle kım’aydi a şartat du qyomano ubi sbuthathe’ste, hadire’ne dorşi u şwolano cama bnayqyomathe.

Bebzabno Austin m’akadle d’Amerika latla niye dgurşo ruha bşıkıl msarhıbo ulo mtakso me Afğanistan.Bebzabno bi sbutho du Iraq Austin mkararle d’Amerika gıdmdawmo u ağonayda mqabıl da marhıbone, gıdmyaqro i morutho du Iraq u gıdm’amno i mşaynutho du qlimo.

Wu hçomo haroyo dsim cal Arbil meqım kmo yawme, kımagle cali ulsoyutho dmidawım u ağono wi methcadronuthathe bu Iraq. Austin mhanele’ste u NATO dmarwahle u dmaqwele u dawrayde bu Iraq ubu şıkılano kibe cami şultonutho d’Boğdod dmitarkıwo i mşaynutho du athro. U waziro kali’ste cali sniqutho  dkito dmıtre hayle folhoye bu Iraq leşan dqudri dobın funoyo la krize.