12/02/2021

Mahrıwi a haykle d’Yuldath Aloho bi mditho d’Bağdede

Meqım mi socurutho dıgsoyım u Papa lu Iraq, farsufe di hiyoyuthathe dlatyo idıcto, twırlın menyono ma haykle d’Yuldath Aloho bi mdito Suryoyto d’Bağdede bi daşto d’Ninwe.

 Camgabıdathe, mabuco mi rişonutho da Maşılmone Şica du Iraq, mawdacle du Papa Mor Fransis Qadmoyo bi lqoyto dgıdhowele cam Cali Alsistani, gıdtolıb mene dmisım u sutoro da Mşihoye ma grube mzayne dlatne qonunoye bu Iraq.

 U froshezwo d’Alşarqiya du Iraq, mawdacle dhın farsufe dlatne idice twırlın menyono ma haykle d’Yuldath Aloho dkıtne bi mdito d’Bağdede di daşto d’Ninwe. U froshezwo dmawdacle du camlano gunho bişo’yo, frısleste surotho da haykle dşmit rişaye u dmadrın. Bebzabno, u froshezwo frısle video dıkmahwe ebe farsufo dlatyo rabo bu cımro, kıtowır a haykle l’celotho dlatne idice, wu froshezwo mdacele du farsufano latyo bu hawno kamilo.

U hçomano athi lu hwoyo meqım mi socurutho makthabzabnoyto dgısoyım u Papa Mor Fransis lu Iraq 5 bu yarho d’Odor dıbqamuthayna. Ume beyn da mdinotho dgısoyamlın u Papa socurutho kito i mdito d’Bağdede. Camgabıdathe, mabuco mu makıthbo du rişono ruhonoyo da Şica du Iraq Ayatullah Cali Alsistani, mawdacle du Papa gıdloqe Alsistani bi mdito d’Alnajaf 6 bu yarho d’Odor.

Cayni mabuco magleleste d’Alsistani hawile mawdconutho cala talabe dgıdhowele i qadişutho du Papa mene. Beyn da talabani kito; dmisım fulhone mşawtfe leşan dmi’amın u sutoro da Mşihoye du Iraq dımgalwelın ba mo alfayo mi celtho di marhıbonutho uda grube mzayne dlatle ruşmoye bu athro.

Athmılste taşdarto mu Vatikan sımla socurutho li hiğmonutho d’Alnajaf, u hawila ytawto camu makıthbo d’Alsistani, bnişo dmıdroşi a hedriyat di socurutho dgısoyım u Papa li mditho wi lqoyto dgıdhowele cam Alsistani.