07/05/2021

Maria Hind Aliias mahwela hfuxyo mqabıl d’Linde dmırwola calu Sayfo hawbe sagiye

Maria Hind Aliias dkıtyo nubğo du Sayfo u bebzabno hadımto du gabo da Sosyaldemoqratoye, kımdawmo dmahıwyo hfuxyo mqabıl di wazirutho di baroyutho du Swed Ann Linde dmırla calu Sayfo; Hawbe sagiye.

İ Maria bi mimartho dıfrisola bi sfaryaymo d’Göteborgs Posten kımmo; Tro Ann Linde dudco a hawbe sagiye latyo u ışmo dumyoyo du Sayfo, mawxa zıttır me droşo klozım ucdo dmism u camlo du medano.

 Bi mimartho dıfrısla i Maria bi qamayto kıgurşo u zuhoro di wazırto di baroyutho du Swed Ann Linde dıkmola i meltho da hawbe sagiye, latyo qtolğenzo, mawxa inaqla di wazırto kmıstacmlo i melthathe dhawbe Sagiye kmanıqso u iqoro du Sayfo dhawi ban 1915 dkıtyo şrorutho u latyo fayış mede d’mıdrış acle.

Bi rmoyto i Maria kımahkıyo qay, mahwele hfuxyo mqabıl di wazirto di baroyutho du Swed u kımmo, Bu zabno haroyo ğalabe ma rişone dan athrawotho kımmi qtolğenzo bu yawmo d’24 Nison-hatta u rişono d’Amerika Joe Biden mırle qtolğenso. Elo i wazırto du Swed bu mamlo dsımla bu yawmano mırla-a hawbe sagiye dhawın, u hathe tenkiro du Sayfo’yo kımmo Maria Hind Aliyas mi iqartho dbe Gabre me Bethzabday.

İ nubğo du Sayfo kımmo; Kudcono di wazırto lfuth u darğo dkıtla klozım saymo mamle folitiqoyo, elo inaqla dkımmo hawbe sagiye, kmanıqso mu iqoro du Sayfo u kturyo telolo cali şrorutho du qtolğenzo. U gabo da Sosyaldmoqratoye bu lumodayde mawdeeolın u parlemento du Swed’ste mawdele, u rişwazire huwle şudoyo dgımawde- mawxa ucdo athi u zabno dızzan mi meltho lu syomo, u dmitawmır hano qtolğenso’we u latyo mede hreno.

Bu huthomo di mimartho i Maria kmahıkyo cali barbroyutho dsımla i mamlaxto da Cuthmanoye cala Mşihoye kulle du zabnawo dan 1915 u mırla; Kudcono Turkiya kmacıçızo ruha u kımnasyo kutco hın ma esore dkıtla camu Swed, elo mede klozım dmidıc dlatyo fayış u Swed lhude-bi sbuthathe kito athrawotho hrene dmawdelın.Bi maqıblonutho dsımwolan’ste meqım kmo yawme, i Maria mırwola dgımdawmo u ağunano du Sayfo mqabıl di wazırto di baroyutho du Swed Ann Linde huli harayto.