06/10/2020

Maslım 23 tahwiyotho li cito Suryoyto d’Mawsal

Akthowe mqadşe wa tahwiyotho du leşono Suryoyo dıgniwiwo bu zabno dıkbışwole Dacış imditho d’Mawsal, madcıri ucdo li marcitho di cito Suryoyto Ortodoksoyto.

Ahaylawotho di mşaynutho du Iraq maslamlın 23 kıthowe mqadşe u tahwiyotho Suryoye li marcitho d’Mawsal di cito Suryoyto Ortodoksoyto.

Atahwiyothani masılmi lu hasyo di marcitho Mor Niqodimos Dawud Matti Şaraf bu qentrun du bethdino da buqore d’Ninwe dıkhoyır b’sebwotho di marıhbonutho b’Tel Kepe.

A’23 tahwiyothani gniwiwo bu zabno dnaflowa Mawsal bidothıd du tukoso marıhbono dı Dacış i şato da 2014.

Atahwiyothani kımathli yortutho noşoyto u yulfonoyto dmanıhbiwo mi cito di Qalco d’Altahira da Suryoye Qatholiqoye d’Mawsal, u bebzabno kımathli falqo rabo ma tahwiyotho Suryoye gawonoye dıgniwo mi mditho.