01/08/2020

Mbayın siqumo la guboye du Iraq

U rişwazire du Iraq Mustafa al Kazımi, maglele u siqumo da guboye gawonoye du athro. A guboyani, gıdmisomi qariwo l’şato meqım mu zabnathe.

 Bi maqırhonutho dhuwle u rişwazire Iraqoyo m’akadle, da guboye du parlamento du athro, gıdmisomi 6 bu yarho d’Hziron da 2021.

Bi maqırhonutho dhuwle athmıl casriye u rişwazire du Iraq Mustafa al Kazımi mawdacle, u plan dkıtte dsaymi a guboye gawonoye du athro şato meqım mu zabnathe awkith u siqumo da guboyani mbayın 6 bu yarho d’Hziron di şato dıbqamuthayna.

Elo u siqumano dımbayın la guboyeste, klozım bi qamayto dmiayıd bu parlamento du athro. U tuyobo da guboye meqım mu zabnatheste, ha ma talabe rişoye da mtagliyone dhani yarhe kısaymi protesto i aykanoyutho du athro. Bu zabno da tagliyothani, qtil ba mowat dıbnaynoşo ma hayle di mşaynutho uma ğrobe msalhe dkito bu Iraq.

U rişwazire al Kazımi mnaqewo mu parlamento bu yarho d’İyor leşan dımşakıl şultonutho dı qudro dımtaybo a guboye meqım mu zabnathe. U riwazire dkıtwe meqım me al Kazımi Cadıl Cabdul Mahddi mıstacfewole mu hboso dsımwolın a mtagliyone acle meqım şato.

Lfuth u talab da mtagliyone, a guboyani klozımste dmisomi bi kinutho, dmişahlıf u sistem da guboye wu komisyon celoyo u şaryo da guboye dıkmıthım bu fassad ubi hile bıthır ma guboye dsimiwo ba 2018 u di mıştawtıfonutho hawyowa ğalabe nohuto awkith hol 44.5 ba mo.