22/05/2021

Mqafe mgalyun catiqo bu leşono Suryoyo bu athro d’Turkiya

Mqafe mgalyun catiqo du camaydan b’Turkiya. İ fotho du mgalyunano dkıtyo kthiwo bu leşono Suryoyo, mu galdo di Aylo’yo.

 İ jandarma d’Turkiya msıkla 3 farsufe dkıtwolın plan, dımzabni u kthowano u qadişo bu pazar komo.

A timoyotho marduthoye wan athare makthabzabnoye da qalilotho latte ğalabe ulsoyutho rabtho b’Turkiya u noşo lıknofaqlın moro. Ğalabe citotho, dayre wu athare catiqe kmitahrıwi u kmıhsofi u noşo lıkmakıw rişe cala timoyothani,

Wu ğer remze tawdithoye u athare makthabzabnoye’ste kmıgnowi u kmizabni bu pazar komo. Mawdıc, bıthır mi mawdconutho ğnızto dmatilın a hayle di jandarma d’Turkiya msıklın 3 farsufe dkıtwo acmaye mgalyun catiqo du camaydan dkıtwe kthiwo bu leşono Suryoyo.

A mşale Turkoye lo huwlın mawdconutho rwıhto calu tebano ucalu mgalyunano dmahıtte ido acle, elo mawdıc dıkdocır la zabne qamoye di Mşihoyutho u kthiwo’yo bu leşono Suryoyo wi fothayde mu galdo di Aylo’yo.

Ba buqore dsimi cama 3 thimoye, mawdaclın dıkurxiwo cal noşo d’zowın u kthobo qadişo. Ğer mgalyune du camaydan dgniwi u bıthır dımzabni bşıkıl lo qonunoyith b’Turkiya u bu Cıraq kımaydi a ganowe ba milyone dolare aclaye.