04/06/2020

Muray Abraham maglele dkıtyo farsufo Suryoyo

Muray Abraham dkıtyo ha ma farsufe dmıştacele dawro rabo ba filme u dmıdle Oskare bu mamlo dsımle maglele dkıtyo farsufo Suryoyo.

Abraham bu mamlo dsımle dımzamın lu cadcido emwothoyo da filme da galwoye mırle ono ste u şeşeuydi me Suriyano u camo dımgalwele mu athroano sniqoyo lu snodo.

Abraham dıştacele b’Filme mşahılfe di golutho u be bzabno dmıdle myaqronutho du Oskar ddıkmahwyo lu mıştacyono aw mıştayonitho tawto da filme bu mamle dsımle mırle ono ste abro dha galwoyono ma arcotho d’Suriya mawxa kodacno a rıxşathe u kfohamno a sıbwothani me qariwo.

Bu mamlo dsımle mahkele cala filme dıkmitahwın bu cadcido dıg dowe bu yarahno u mırle a filme dıkmitahwın bi sbutho di galwoyutho ulsoyene laşan dıfphım mın caqutho gurşi a galwoye.

Abraham dkıtyo abro d!iqartho galwoyto u babo Suryoyo me Suiya wi emo italoyto u hiye mawlıd b’Amerika bi şato da  1939.

Hın ma filme dmıştacele bıne hanine All the Presidents Men awkith a gabre du rişono kule. Scarface, The Grand Budapest, u be bzabno mıştacele bi film Amadeus dıkmahke ca haye d’Mozarto, u bu filmano middle I myaqronutho du mıştacyono tawo du Film.

Nqa hreto u  maktabzabno mahwele du camo Suryoyo kıtle farsufe dmıştacale dawro rabo bu şuşote dubritho.

Check Also

Tukoso şaryo da zedqe noşoye du İran mawdacle ba tagliyotho dsim qtil 10 farsufe

Tukoso şaryo da zedqe noşoye du İran dıkmcaqıb i aykanoyutho du athro mawdacle, du mınyono…