08/08/2021

Nadine Maenza mathkarla u yawmo şatonoyo du qtolcamo d’Simele

İ rişonitho du Komısyon Amerikoyo di Hirutho Emwothoyo da Tawdiyotho Nadine Maenza, mathkarla u yawmo şatonoyo du qtolcamo d’Simele dsımwo calu camo Kaldoyo Suryoyo Othuroyo bu garbyo du Iraq.

Maenza dhani zabno kımcaqbo i aykanoyutho du cameydan dkıtyo bi Gozarto d’Bethnahrin ubi daşto d’Ninwe, ğalabe naqlat grışla u zuhoro cali aykanoyutho du camaydan bu tbocofroso Emwothoyo.

İ rişonitho du Komısyon Amerikoyo di Hirutho Emwothoyo da Tawdiyotho Nadine Maenza bi dafeyda du twitter camgabe dımahkela cali dişutho dkowe calu cameydan kımmo; Adyawma, u duxrono şatonoyo du qtolcamo dhawi b’Simele’yo.

İ rişonitho du Komisyon Amerikoyo kımmo; Kmathıkrono a Sohde du qtolcamano ucali dişutho dhawyo calu camo Suryoyo Othuroyo kule bgawe du makthabzabnayde. Maenza bu şıkılano kımahwıyo i awyuthayda camu cameydan.

Bı maqırhonutho hreto dhuwla Maenza kımmo; Fsihaytono dhawili gado, l’esore cama Suryoye Othuroye dımaxlaslın mu qtolcamo bu Iraq ubı Suriya.

Maenza dsımla socurwotho li Gozarto d’Bethnahrin uli daştp d’Ninwe leşan dımcaqbo i dişutho dcali hirutho tawdithoyto, u bebzabno mcaqabla i casqutho dıkfoyıt u cameydan ebe-dilonoyith cal dkıtyo Mşihoyo.

Camathe’ste Nadine Maenza frısla kthawyotho mşahılfotho u mıştawtafla l’tahrazyotho b’Suroyo tv leşan dobo i hzaytayde wi klayto du tukosayda bi sbutho di dişutho dkowe calu camaydan bu haqlo tawdithoyo.