23/11/2023

A Mşihoye du Xtuto d’Ğazza, khoyın b’aykanoyutho casqo

Beyn 800-alfo Mşihoye khoyın adyawma bu Xtuto d’Ğazza, u mcal fothe du qrobo dkito beyn da İsarloye wu zawco d’Hamas. A Mşihoye ktolın ucdo ruhaye bi cito du qadişo Borviryos dkıtyo di fatıryarxutho d’Urışlem da Rom Orthodoksoye, ubi cito di İqartho Mqadaşto dkıtyo masırto bi fatıryarxutho d’Urışlem da Latinoye.

 

Ramız Tarzi dıkmdabarwo qentrun marduthoyo Orthodoksoyo meqım mu qrobo u dıshif ucdo b’hçomo d’İsroyel, bi maqırhonutho dhule l’The Financial Times, mawdacle da 2 citothani ksaymi ucdo baytoyutho l’340 yaqrotho Mşihoye awkith a Mşihoye kulle dıkcayşi b’Ğazza, u grışle u zuhoro cal 20 farsufe mi iqartho d’Tarzi dkıtyo caşırto rabtho da Mşihoye d’Fleşt, dmahzamlın ma botathe b’Ğazza, laşan dkırxi cali mşaynutho b’gawıd du benyono di cito du qadişo Mor Borviryos.

 

Tarzi bi maqırhonutho dhule mi cito mırle; Mahzamlan ma taxtuşe. A botaydan knufli b’3 benyone dkıtne camgabe dhdode. Elo adyawma bıthır mıd şafıc me 30 yawme calu qrobo, latna m’akde ida da botaydan shifi aw lo. A yaqrotho Mşihoye d’Ğazza dıkcayşi b’gawe du kunoşo di cito du qadişo Mor Borviryos, kdumxi cal gale dfrisi cali arco da benyone dkıtwın makıthbe la fqide u bote la kohne.

 

A Mşihoye d’Ğazza xıda Fleştoye hrene kcayşi b’aykanoyutho noşoyto casqo, cal dbelhude kmoyutho nacımto d’muklo fayış b’gawe di cito, ubebzabno lo fayış mede dkibe dmışqıl ma dukane dkıtne qariwe li cito. Bu tarano, Tarzi mawdacle di cito d’Mor Borviryos fayışla kmoyutho nacımto d’nafto dıkmitıstacmıl lu groşo da maye. 19 bu yarho dşaficina, qtılwo 17 Mşihoye; beynothaye 4 mi iqartho d’Tarzi, bu hçomo oyaroyo dsımwola İsroyel cal ha ma benyone di cito d’Mor Borviryos b’Ğazza.