05/02/2021

Pentagon mawdacla dıgdırşo me hatho i aykanoyutho da haylawotho Amerikoye dkıtne larwal mu athro

Pentagon mawdacla dıgdırşo me hatho a fulhone wi aykanoyutho da haylawotho Amerikoye dkıtne bathrawotho frişe dı britho.

 Cali sbuthathe, u waziro du sutoro Lloyd Austin mırle; Klozım dmiakdina dkıtlan haylo makfiyono ba dukotho dıklozım kulle.

 İmdabronutho d’Waşington adyawma naqla hreto mahkela cali aykanoyutho da haylawotho Amerikoye bı britho, dilonoyith a’fusqone dmidiwo bu zabno di mdabronutho dmeqım dmitanqıs u menyono da folhe Amerikoye ba tre athrawotho u Iraq u Afğanistan. Cali sbuthathe, u waziro du Sutoro Lloyd Austin mırle “klozım dmiakdina dkıtlan u haylo makfiyono ba dukotho kulle.

Austin ban esore dhawiwole bu darbo du telefon camu notarrozo gawonoyo du Nato Jens Stoltenberg, drışwole i aykanoyutho da haylawotho emwothoye bu Iraq ub’Afağanistan dilonoyith dmınfıq moro lu haylo dkıtle u Nato b’gawıd da tre athrawothani.

Meqım matheste, u Nato mawdacwole du groşo da haylawotho nuxroye me Afğanistan laybe dmitafıt la haye hulu şuroyo du yarho d’İyor dıbqamuthayna. Biden bu yarho dşaficina, mawdacwole dgıdorış m’hatho u qyomo dımdewo camu zawco d’Taliban, u gıdımcaqıb ida du zawcano manqasle u cnufyo lfuth u qyomo du şlomo dımdewo i şato dşaficina. Bebzabno, u mşawrono di mşaynutho umthoyto d’Amerika Jack Sullivan drışwole bu telefon camu baramnayde d’Afğanistan Hamdalla Mahib u mabco dkıtla Amerika dıdırşo u qyomo du şlomo cam Taliban m’hatho.

Athmılste, u rişono d’amerika Joe Biden mawdacle dgıdmakle u groşo da haylawothayde m’Almanya bu taro du droşo kamilo dgıdhowe li aykanoyutho da haylawotho Amerikoye dkıtne frise larwal.

İ mdabronutho du rişono dmeqım d’Donald Trump, 15 bu yarho d’Konun u Haroyo dşaficina manqaswola u menyono du gayso Amerikoyo b’Afğanistan l’2500 folhe. Ubu Iraqste Trump manqaswole u menyono da haylawothayde. Elo u rişono hatho Biden dımşahlafle hulucdo ğalabe fusqone, kmahwe dgıdobe qadmoyutho li aykanoyutho da haylawothayde bu Iraq u b’Suriya u bğer dukotho dkımdawmi ebaye ahçome marıhbone.