07/09/2020

Rani Kerimo bu gedşo dsımle mwayacle ahayeyde bu Sved

U abro d’İsa Kerimo u Rani Kerimo b’cımro d’37 ışne mwayacle a hayeyde b’gedşo di radayto dsımle bu zabno dı nafıqwo mu bayto me Södertelje azolowe l’Yerna bı sbutho d’fulhono.

U mnohnafşo dkıtle tıre ahunone hrene u abro d’İsa u Jaklin karimowe.

Yawme dı şabtho safrayto bu zabno du mnohnafşo Rani Kerimo azolowe mu bayto me Södertelje sımle gedşo d’radayto dheş latyo idico manyo cıltho, elo bu zabno dımatın a falohe di itfaye u da bethkrihe hzelın u rano d’Kamli a hayeyde.

U mnohnafşo du Rani dmawlıd me Abohe İsa u Jaklin Kerimo kıtle tıre ahunone hrene bcımro di claymutheyde mwayacle a hayeyde bu gedşo di Radayto d’sımle yawme d’şabtho dı d’şaficina.