02/06/2020

Sim u futoho d’fond u hethotho da şutose citonoye u kenşoye dıhzelın husrono b’Suriya

Bu knuşyo dımtayıb bu darbo du nawlo, sim u futoho d’fond u hethotho da şutose citonoye u kenşoye dıhzelın husrono b’Suriya.

 U fondano dıkmısnıd momunoyith mi cito d’Hollanda, kmidabırste bi rocyutho du mawtbo da citotho du Madınho Mescoyo.

Bu darbo du video konferans, sim knuşyo dmıştawtaflele a mathlone da citotho dıkmıştawtıfi li tahrazto du hethotho da şutose citonoye d’Suriya, mathlone du şutoso Hollandoyo di mcadronutho dışme i sictho da citotho camıhdode u mşale mi notarrozutho gawonoyto du mawtbo da citotho du Madınho Mescoyo.

Bu knuşyano, mawdıc ruşmoyith dıftih fond di mcadronutho leşan u bnoyo u hethotho da şutose citonoye u kenşoye dıhzelın husrono bu qrobo d’Suriya. U futoho du fondano kmıntarwo dmisamwo meqım zabno bıhdo hfitutho ruşmoyto, elo u tewdico du futohayde mşawhır bi netiçe da tedbire dmidi mqabıl du kewo d’Corona.

U nişo di tahraztathe, dmicadri a kenşe Mşihoye d’Suriya dhowın bı hulmono, u dmisım u hethotho da citotho uda şutose citonoye u yulfonoye udu hulmono d’shifi yaste dlaqın husrono b’Suriya.

Be bzabno, i tahraztathe mbayno leşan dmisım u garanti du dcoro da grube Mşihoye dhzelın a fenyothathe husrono udı jbiri dnufiqi menaye u dhiw husrono la fulhonaththe. Lfuth a mamle dsımlın a mıştawtfone lu knuşyano, u fond di mcadronutho kıtleste u nişo dmitadcıri a galwoye la botaththe, udı mithabto i ithutho Mşihoyto dıkdocır u makthabzabnayda l’2000 eşne b’Suriya.