18/04/2022

TURCABDIN: SUDEF mhanele u camaydan bi cohnutho di Qyamto d’Moran Yeşuc Mşiho u Oşacne

U federasyon da hudre Suryoye dı Turkiya d’SUDEF, mhanele a’Mşihoye Qatholiqoye dıbritho dilonoyith u camaydan dkıtyo masro camu surgodo Grigoroyo hatho, bi cohnutho di Qyamto d’Moran Yeşuc Mşiho. Camgabıdathe, u hudro d’SurQadim mtayable hfitutho bi mditho d’Midyat bu taro da hıdriyat du cedo di Qyamto dkımcayadle u camaydan lfuth u surgodo catiqo d’Yoliyanos.

MIDYAT, Turcabdin – Bi cohnutho du cedo di Qyamto dıkmicayıd lfuth u surgodo hathto Grigoroyo, u federasyon da hudre Suryoye dı Turkiya d’SUDEF, bi maqırhonutho dıfrısle bi dafayde, mqadamle tahanyotho lebonoye la Mşihoye Qatholiqoye dıbritho dilonoyith lu camaydan u Suryoyo Oromoyo Othuroyo Kaldoyo dıktobıc u surgodo hatho. SUDEF bi maqırhonuthayde mahwele ste u sabro dkıtle du cedano di Qyamto dmamte towutho, şlomo u şalyutho lu camaydan d’Bethnahrin, udhowın a’remzayde xıd şroğo du tedciro da zedqe du camaydan dıkbişi mene bu cafrayde u makthabzabnoyo.

MIDYAT, Turcabdin – Bi cohnutho du cedo di Qyamto dıkmicayıd lfuth u surgodo hathto Grigoroyo, u federasyon da hudre Suryoye dı Turkiya d’SUDEF, bi maqırhonutho dıfrısle bi dafayde, mqadamle tahanyotho lebonoye la Mşihoye Qatholiqoye dıbritho dilonoyith lu camaydan u Suryoyo Oromoyo Othuroyo Kaldoyo dıktobıc u surgodo hatho. SUDEF bi maqırhonuthayde mahwele ste u sabro dkıtle du cedano di Qyamto dmamte towutho, şlomo u şalyutho lu camaydan d’Bethnahrin, udhowın a’remzayde xıd şroğo du tedciro da zedqe du camaydan dıkbişi mene bu cafrayde u makthabzabnoyo.

Camgabıdathe, SUDEF mhanele an’abne di cito Suryoyto Ortodoksoyto dımhagelın athmıl, u tekso du cedo da Oşacne dıkromız lu cboro d’Yeşuc Mşiho xıd malko li mditho d’Urışlem. SUDEF mahwele ste u sabro dkıtle dhawxa hfitwotho u cyode ruhonoye dımşaçci u camaydan dkıtyo bi golutho dıdocır m’hatho lu athro.

Mxasra hreto, u hudro da neşe Suryoye dı Turkiya d’Surqadim, mtayable hfitutho dilonoyto la nacime ula yaqrothaththe bu taro da hıdriyat dıkmisomi bi şabthathe laşan u cedo di Qyamto dıkmicayıd lfuth u surgodo catiqo. Bi hfituthathe dımtaybo bu benyono du federasyon da hudre Suryoye bi mditho d’Midyat, a’nacime ubi methcadronutho da emwothaththe mgawanlın a’bece şliqe dıkrımzi li Qyatmto d’Moran Yeşuc Mşiho mu qabro. Bi hfituthathe simo ste i kliça du cedo u mtayıb teştıcınye mşahılfe da nacime.

M’gabo hreno ubıthır mıdşafıc ışne yarixe cali golutho du camaydan u Suıyoyo mu tayman madınho dı Turkiya, ba casrowat d’yaqrotho dkıtne masre camu Vatikan, udıkhoyın bi golutho daciri li qrithaththe d’Hassana dkıtyo bu qlimo d’Şırnax, ucamıhdode mcayadlın athmıl u cedo di Qyamto. Lfuth i mğaltho Suryoyto d’Sabro, athmıl ba casrowat d’yaqrotho du camaydan dlayimi bi qrithaththe d’Hassana, mtayablın camıhdode u muklo du cedo u twırlın a’bece mgawne, u mhanelın ste hdode b’feshutho rabtho bi cohnutho di qaymto d’Moran udi zoxuthayde calu mawto.