18/04/2022

U Komisyon Athronoyo dan Armınoye b’Australia simle qroyto lu rişwazire Morrison d’mawde bu Sayfo calan Armınoye, Suryoye u Yawnoye

U Komisyon Athronoyo dan Armınoye b’Australia, mşadarle egartho lu rişwazire du athro Scott Morrison u l’rişone d’gabe folitiqoye frişe; beynothaye u rişono du gabo di saqıbloyutho Anthony Albanese. Ba egrothani u Komisyon dan Armınoye, tlıble menaye dmawdın, da hawbe dsimiwola i mamlaxtho Cuthmanoyto ban 1915 calan Armınoye, Suryoye Othuroye Oromoye Kaldoye u Yawnoye, qtolğenso’we.

SYDNEY – Bu zabnano dımqarawle u duxrono şatonoyo da 107 eşne du qtolğenso dan 1915, mabdelın an Armınoye hamle d’tagliyotho dgımisomi b’athrawotho frişe ubu dmahti bu ışmo; The March for Justice-awkith A Halxe d’leşan i Kinutho. Bu tarano u Komisyon Athronoyo dan Armınoye b’Australia mşadarle egrotho l’rişone d’gabe frişe du athro.

Beyn da rişone dımşadır elaye egrotho kito u rişwazire Scott Morrison, u rişono du gabo rişoyo di saqıbloyutho Anthony Albanese u tlib menaye, dmıstacmıli i meltho du qtolğenso cala hawbe barbroye dsımwola i mamlaxtho da Cuthmanoye ban 1915 calan Armınoye, Suryoye Othuroye Oromoye Kaldoye u Yawnoye, bu zabno da mamle dgısaymi bu duxrono şatonoyo da Sohde du camo Armınoyo dıkmisım kull şato 24 b’Nison.

Ba egrothani, kle cali ulsoyutho di mawdyonutho bu qtolğenso leşan a sohude wa nubce d’milyon u falge d’Armınoye uhol milyon dcamo Suryoyo Oromoyo Othuroyo Kaldoyo wu camo Pontus Yawonoyo-dmafitiwo b’hawbe barbroye dmaşewolın a Cuthmanoye beyn da eşne 1915-1923. Uhol adyawma’ste a rişone di qutnutho d’Turkiya kırufdi u kımankıri u qtolğensano.

Ba egrothani’ste, kımamte u Komisyon Armınoyo lu bolo du rişwazire Morrison, dheş bu zabno dkıtwe qoyumo ba 2011, tlıbwole mi şultonutho du zabnawo, dmıctarfo bu qtolğenso. Elo bu mamlo dsımwola eşqad, mfaşaqwo u mamlayde xıd haqara mqabıl da 3 came dınhiriwo bu qtolğensano.

Bebzabno u komisyon mırle; Bıthır mi mawdyonutho du rişono Amerika ba 2021 u bıthır mıd hol 30 athrawotho dmawdelın u acmaye’ste u parlamento d’Australia, law fayışla Scott Morrison celtho dfoyış şalyo leşan dlo macçız ha diktatör-dkobıc dlohe warqe du makthabzabno.