06/04/2022

U Mawtbo da Citotho b’Britho mawdacle (WCC) u ğamo rabo dıktocın u Mawtbo cali ithutho da Mşihoye b’Suriya

U Mawtbo da Citotho b’Britho, mawdacle u ğamo dıktocın cali aykanoyutho du camaydan uda Mşihoye hrene d’Suriya. İ mawdconuthathe hiwo, bu knuşyo dsımwole u Mawtbo da Cithotho bu qusro Château de Bossey B’Swisra.

Athmıl World Council of Churches (WCC) awkith u Mawtbo da Citotho b’Britho layımwo lknuşyo bu qusro Château de Bossey B’Swisra. Lu knuşyano hadırwo a hadome wa mathlone da citotho b’Suriya, leşan dmıdroşi a fulhone wa tahrazyotho dımtaybi leşan Suriya.

Bu knuşyano, u notarozo Abuna professor dr. Ioan Sauca huwle maqırhonutho cali netiçe du knuşyano u mırle; “A hadire mıştawtaflın ba hzayothathe calu ğamo rabo dıktocın u Mawtbo cali ithutho da Mşihoye b’Suriya wi casqutho dıkloqın bu athro u gawonoyith bu qlimo du Madınho Mescoyo.”

U kohno mawdacle’ste, da mıştawtıfone m’akadlın cali ulsoyutho di awyutho Emwothoyto dcama came Mşihoye dıkhoyın b’Suriya u dmicadri leşan dhowelın  dawro rabtır bıgawe du kenşo u dqudri dhowın m’athrone ba haye uba fulhonathe.

U kohno mırle’ste; “WCC wa citotho hadımyothayde dkıtne me Suriya, masre’ne ba fulhone dıkmisomi bnişo dmitahwe funoyo la sniqwotho dkıtte a Mşihoye b’Suriya leşan u dactith u dqudri dhoyın b’şlomo u nihutho bu athrathe. A mşawtıfone du knuşyano’ste m’akadlın dkubci d’taşdarto rwıhto mu Mawtbo d’WCC dsaymo socurutho la Mşihoye d’Suriya.”