08/02/2020

U Mawtbo du camo Suryoyo d’Austuria meştawtafle li hfitutho du snodo di gudo du musiqi Gurup Yorum

U Mawtbo du camo Suryoyo u ferco d’Austuria, mıştawtafle lı hfitutho dsimo leşan dmitahwe awyutho camu hadomo di gudo di musiqi Grup Yorum, dhawile 230 yawme bi taglitho du sawmo du mawto.

 U Mawtbo du camo Suryoyo frısle buyono, dıkorıh ebe a siyasat dıkmaşyo Turkiya cal Grup Yorum, leşan dmakılyo qole.

 Grup Yorum-gudo dıkzumro zmirotho b’leşone mşahılfe mqabıl di dişutho dkowe cala came b’Turkiya’yo. Hani zabno d‘2 eşne, a hadome du ghrobano İbrahim Gökçek u Mustafa Koçak msikene u Helin Bölek cabiro li taglitho du sawmo.

U Mawtbo du camo Suryoyo bu buyono dfrısle bi hfituthathe cama gabe u şutose hrene komır; Mustafa Kocak msiko’yo bu hbuşyo d’İzmir dlo myodo d‘ifada ume thome dlatne şarire.

U Mawtbo du camo Suryoyo u ferco d’Austuria hadır bu protesto dsim bi şuqo d’Vienna leşan, dmahwe hfuxyo mqabıl d’Turkiya dkıbco dsuxro u maftah femo dkull noşo wu ucdo khuçmo cal Grup Yorum, dımşatas’wo ban 1985.

Bu buyono dfrısle u Mawtbo du camo Suryoyo komır; Ahna kull naqla kımaydina duktho ba hfitwotho demoqratoye dıkmisomi mqabıl du dyoşo dıksaymo Turkiya cala came du athro.