21/04/2021

U tukoso d’Amnesty frısle taşroro calu mınyono da çazavat du mowto

U Tukoso Emwothoyo du Şbuqyo-Amnesty, frısle taşroro calu mınyono da bnaynoşo dımçazın ışqad lu mawto.

Bu taşrorano mawdıcste, dan athrawotho du Madınho Mescoyo, kothın bi qamayto di lohithathe dcalan athrawotho dsımlın bu zyodo idame.

4 ma 5 athrawotho rişoye dı britho dımçazelın farsufe lu mawto ma hawbe dsımlın ba 2020, athrawotho du Madınho Mescoyo’ne. Bu taşrorano dıfrısle Amnesty İnternational mawdacle, du İran, Mısır, Iraq wi Scudiye camhıdode kıtucni i mşalutho d’88 ba mo dan 483 farsufe dımçazın lu mawto b’britho kula.

U mınyonano lfuth a eşne d’meqım nohuto’yo, elo Amnesty lo mahıtla u Sin bıgawe du hşowano. Kmitıftakır du Sin, kull şato kısoyım idam ban alfayo dıbnaynoşo. An 482 farsufani şniqi b’18 athrawotho ba 2020 u elo ba 2019 sımwo idam 657 farsufe uba 2015, u mınyonano 1.634 farsufe’we.

Bu Madınho Mescoyo, u mınyonano da idame nahıt ma 579 ba 2019, l’437 bi şato da 2020 u hathe’ste cal di Scudiye u Iraq, manqaswolın u mınyono da idame. Elo b’Mısır zayıd u çaza du mawto l’107 farsufe. U İran dkothe bu darğo da 2 bıthır mu Sin bu mınyono da idame, snıqle 246 farsufe.

Mşalonitho b’Amnesty Agnes Callamard thımle an athrawothani bi barbroyutho du camlano du şnoqo, bu zabno di sagiyoyutho dan athrawotho dbritho kımnasın dmaxlısi a haye da bnaynoşo dkıtne kayiwe bu virus di Corona. U çaza du idam, çaza dlatyo normal u dyoşo qaşyo da zedqe noşoye’yo.