22/08/2021

Feleknas Uca mawdacla d’Turkiya kıbco qışco a Ezidoye

I qoyumtu d’Batman du Gabo Demoqratoyo da Came HDP Feleknas Uca mırla ”a Ezidoye Dacış lo qadır dmatımme Turkiya kıbco qışcolın”

Uca mawdacla a hjome oyaroye dıksoyım u Gayso d’Turkiya cal Şigor hawbo di noşuthone.

Feleknas Uca dkıtyo qoyumtu Ezidoyto mu gabo d’HDP bi maqırhonutho dhula cala hjome dıksaymo Turkiya cal Şigor mırla ”i haymonutho, i mardutho dlo qadır dmatımla u Tukoso Marhıbono dı Dacış bi şato da 2014, adyawma Turkiya b’darbone barbıroye xıd Dacış kımjarbo dmatımola ”

Uca mamtela lu bolo Turkiya hollocdo 9 naqlat hjımla cal Şigor. Bi harayto sımla hjomo cali bethkrihe, u gıdmazido i dılmiyayda. İ qoyumto Ezidoyto m’akadla u hjomano lfuth du huquq emwothoyo hawbo di noşuthoyo, u mırla ”u nişo du medano dmıkle qamuthıd da Ezidoye dhowın morıd xabro bu athraththeyo. U ittifaq d’AKP-MHP dıkmazidi i siyase di bcelıdbobutho mqabıl da Kurdoye, lıqıdri dımtahmıli i ithutho da Ezidoye’ste.”

Me gabo hreno Uca mzaharla, u hjomo haroyo dsim latyo şaryo mi socurutho dsımole u rişwazire du Iraq Mustafa Al Kadimi. U mbayanla ”midıd Kadimi gıdyotawwo cami mdabronutho d’Şigor. Me meqım Turkiya sımwola tehdit  leşan dlo mitıctarıf bi mdabronutho yothoyto d’Şigor. Ba hjomani i şultonutho du Iraq kıtla mşalutho rabtho. Dothe dmısxarwo u wahdo oyaroyo la tayısotho d’Turkoye a mdinoye lıkımvayciwo a hayaththe ”

Feleknas Uca bcayni zabno mawdacla, a Ezidoye ma hjome dsımlın Dacış ba 2014 hollocdo trın lruhayye. U hawbo dıksaymo Turkiya b’Şigor kowe qum caynothıd dı britho u mırla ”britho kula xıd kul naqla smitho, karre u laleyo. Urifi u Emwotho Mhaydotho kmawdıci dkıtlın kaşlo mi aykanoyutho’ elo lo sımme mede. Leşan a manfacataththe fayişi şalye mqabıl da hawbe du qrobo dıksaymo Turkiya.”

Uca mbayanla i wolitho d’Emwotho Mhaydotho uda şutose noşoye kulleyo, dmıctarfi bi mdabronutho yothoyto d’Şigor u dsındila.